رتبه‌های برتر از فراشناخت می‌گویند

مهارت فراشناخت، به تغییر مثبت در سایر درس‌ها می‌انجامد

رتبه‌های برتر از فراشناخت می‌گویند

مهارت فراشناخت، به تغییر مثبت در سایر درس‌ها می‌انجامد

سجاد عباسي، رتبه‌ي 18 تجربي منطقه‌ي 3، رتبه‌ي 1 زبان منطقه‌ي 3

در فهم صورت‌ سؤال بیشتر دقت کنیم

سجاد عباسي، رتبه‌ي 18 تجربي منطقه‌ي 3، رتبه‌ي 1 زبان منطقه‌ي 3

چون در المپياد زيست شرکت کرده بودم، نگاهم فراتر از کتاب درسي زيست بود. مباحث را حفظ نمي‌کردم و علت خيلي از تأکيدهاي کتاب درسي را مي‌دانستم. البته از کنکور زيست اطلاعي نداشتم و از تابستان کم‌کم با کنکور آشنا شدم. به‌نظرم مهم‌ترين ابزاري که باعث مي‌شود فرد به فراشناخت برسد، آزمون‌دادن است. آزمون‌دادن انگيزه‌ي دانش‌آموز را تا پايان مسير حفظ مي‌کند و با تحليل آزمون خيلي چيزها مشخص مي‌شود. من فراشناخت را با تحليل آزمون به دست آوردم. به جايي رسيده بودم که وقتي سؤال را مي‌ديدم، همان اول متوجه مي‌شدم آن را همان موقع جواب بدهم يا براي دور دوم بگذارم يا اصلاً برايش وقت نگذارم. براي زيست سؤالات را به اين سه دسته تقسيم کرده بودم و در جلسه‌ي آزمون تکليفم کاملاً روشن بود. در درس رياضي فراشناخت بهتري داشتم؛ چون هم علاقه دارم و هم پايه‌ي خوبي دارم. فقط سعي مي‌کردم با تمرين تستي نواقص را رفع کنم. با تحليل آزمون نقاط ضعفم را پيدا کرده بودم و مي‌دانستم بي‌دقتي‌ام در فهم سؤال، زياد است. آن‌قدر تحليل کرده بودم که دام‌هاي سؤال را مي‌شناختم و مي‌دانستم در چه جاهايي در دام مي‌افتم.


امين مقراضي، رتبه‌ي 4 رياضي منطقه‌ي 3، رتبه‌ي 8 زبان منطقه‌ي 3

از خوبِ اتفاقی، یاد گرفتم

امين مقراضي، رتبه‌ي 4 رياضي منطقه‌ي 3، رتبه‌ي 8 زبان منطقه‌ي 3

بزرگ‌ترين تغييري که در روش مطالعه‌ام ايجاد کردم، در درس شيمي بود. من هيچ‌وقت اين درس را دوست نداشتم و نمي‌توانستم خوب بخوانم. اين مشکل را تا سوم دبيرستان داشتم. در تابستان که کنکور برايم جدي شد، يک سال وقت داشتم که روشم را براي اين درس تغيير دهم. قبلاً براي اين درس، ابتدا درس‌نامه‌ي کتاب کمک‌آموزشي را مي‌خواندم و بعد تست کار مي‌کردم و نزديک به آزمون کتاب درسي‌ام را با بي‌دقتي مي‌خواندم و نتيجه‌ام خوب نمي‌شد يا اگر خوب مي‌شد مي‌دانستم اتفاقي بوده است. از تابستان روشم را تغيير دادم. هفته‌ي اول بين آزمون‌ها کتاب درسي را دقيق مي‌خواندم و به نکات آن توجه مي‌کردم. بعد از خواندن کتاب درسي، از کتاب کمک‌آموزشي براي يادگيري نکاتي که در کتاب درسي به آن‌ها نرسيده بودم، استفاده مي‌کردم و مکمل کتاب درسي بود. بعد تست مي‌زدم. اوايل سال تحصيلي شيمي هم جزء نقاط قوتم شده بود و در سطح رياضي و فيزيکم بود. حتي در يک آزمون نمره‌ام از رياضي و فيزيک که درس‌هاي موردعلاقه‌ام بودند، بيشتر شد.


عباس آرايش، رتبه‌ی  558 تجربي منطقه‌ي 3 (قهرمان پیشرفت)

نکته‌ها را در کتاب درسی می‌نوشتم

عباس آرايش، رتبه‌ی  558 تجربي منطقه‌ي 3 (قهرمان پیشرفت)

اوايل به کتاب درسي زيست اهميت نمي‌دادم و فقط از کتاب‌هاي کمک‌آموزشي استفاده مي‌کردم. وقتي روش افراد موفق را مطالعه کردم، متوجه شدم همه‌ي آن‌ها به کتاب درسي اولويت داده‌اند. سال 97 کتاب درسي را منبع اصلي قرار دادم. مبحث هر فصل را به چند قسمت کردم. درس‌نامه‌‌ها را از کتاب‌ کمک‌آموزشي مي‌خواندم و تست تمرين مي‌کردم. بعد، نکات تست‌ها را در کتاب درسي مي‌نوشتم. در نهايت، کتاب درسي را کامل مي‌خواندم. نوشتن نکات در کتاب درسي نوعي مرورکردن بود. بعد از آزمون هم سؤالات زيست را کامل تحليل مي‌کردم و نکات آن را دوباره در کتاب درسي مي‌نوشتم. براي آزمون‌هاي بعد فقط نياز داشتم مرور کنم. آزمون‌ها به من نشان مي‌داد چه جاهايي از کتاب را بايد بخوانم. در چند آزمون با اينکه نمره‌ام 100 ‌شد، نکات آزمون‌ها آن‌قدر زياد بود که تحليل آزمون 4 ساعت طول کشيد. علاوه بر کتاب درسي، سؤالات کنکورهاي سال‌هاي گذشته هم براي اين درس خيلي مهم است.


توحيد گلواني، رتبه‌ی  669 تجربي منطقه‌ي 2 (قهرمان پیشرفت)

از سبک سؤالات آزمون به چگونگی طراحی سؤال پی می‌بریم

توحيد گلواني، رتبه‌ی  669 تجربي منطقه‌ي 2 (قهرمان پیشرفت)

در عربي خيلي ضعيف بودم. در سال‌هاي اخير سبک سؤالات عربي تغيير کرده بود و روش‌هاي قديمي ديگر پاسخ‌گو نبود. بايد خودم روشي را براي اين درس پيدا مي‌کردم. بهترين منبع براي اين درس، آزمون‌هاي کانون بود. آزمون‌هاي سال‌هاي گذشته‌ي کانون را دريافت مي‌کردم و به سؤالات پاسخ مي‌دادم و تحليل مي‌کردم. از فيلم‌هاي سايت کانون هم براي اين درس استفاده کردم. نمره‌ام در عربي 84 شد و بالاترين نمره را در عمومي‌ها از اين درس به دست آوردم. روشم را در ادبيات تغيير دادم و مبحثي خواندم. برنامه‌ي راهبردي، درس‌ها را براي آزمون مشخص کرده بود؛ اما من ابتدا تمام لغات اين درس‌ها را مي‌خواندم. بعد به ‌سراغ تاريخ‌ادبيات اين درس‌ها مي‌رفتم. سپس قرابت معنايي را کار مي‌کردم. در درس دين‌وزندگي توجه ويژه‌اي به آيات داشتم. از سؤالات آزمون‌ها کم‌کم‌ متوجه شدم نحوه‌ي طرح سؤال از اين درس چگونه است. سال گذشته در هر آزموني شرکت کرده بودم، دوباره پاسخ مي‌دادم و تحليل مي‌کردم و اين کار خيلي به پيشرفتم کمک کرد.


مهدي طالبي، رتبه‌ي 2 تجربي منطقه‌ي 3

نباید انتظار رشد ناگهانی داشته باشیم

مهدي طالبي، رتبه‌ي 2 تجربي منطقه‌ي 3

من در زبان انگليسي خيلي ضعيف بودم و سفيد مي‌گذاشتم. اين موضوع تراز عمومي‌هايم را خيلي کم مي‌کرد. مي‌خواستم اين درس را کنار بگذارم. پشتيبانم با اين تصميم مخالف بود و از من خواست براي اين درس هم وقت بگذارم و عمومي‌ها را به تعادل برسانم. من تا آن زمان فکر مي‌کردم فقط بايد لغت زبان بلد باشم تا بتوانم به سؤالات پاسخ دهم. روشم را تغيير دادم و براي درک مطلب و کلوزتست‌ها هم وقت گذاشتم. هر شب يک متن کار کردم. پشتيبانم اين آگاهي را به من داده بود که بايد صبور باشم و انتظار رشد ناگهاني نداشته باشم. بعد از دو ماه نمره‌ام به 60 رسيد. فکر کردم در اين درس خوب شده‌ام و ديگر زياد برايش وقت نمي‌گذاشتم و دوباره افت کردم. خردادماه در دوران جمع‌بندي دوباره آن را جدي گرفتم و خيلي کار کردم. نمره‌ام در کنکور 71 شد.


هانيه شهرياري، رتبه‌ی 296 تجربي منطقه‌ي 3 (قهرمان پیشرفت)

پاسخ‌های تشریحی را درست و با دقت می‌خواندم

هانيه شهرياري، رتبه‌ی 296 تجربي منطقه‌ي 3 (قهرمان پیشرفت)

روشم در آن چهار سال به اين صورت بود که فقط درس‌نامه را مي‌خواندم و کاري به کتاب درسي نداشتم. سال پنجم وقتي مشاورم به من گفت بايد کتاب درسي را بخوانم، حرف او را گوش کردم و در اولين آزمون متوجه اهميت آن شدم. اول کتاب درسي را کامل و با دقت مي‌خواندم و بعد سعي مي‌کردم بين جملات ارتباط برقرار کنم. کم‌کم خواندن زيست برايم راحت‌تر شد. بهترين منبع من براي تمرين زيست، آزمون‌هاي غيرحضوري بود. نکات آن را درمي‌آوردم و تحليل مي‌کردم. حتي اگر سؤالي را درست جواب مي‌دادم، پاسخ‌نامه‌ي تشريحي را مي‌خواندم. در مباحث زيست فقط در ژنتيک مشکل داشتم و هرچند اين مبحث را خواندم و تمرين کردم، در کنکور از خودم انتظار نداشتم که حتماً به همه‌ی سؤالات آن جواب بدهم. من هيچ درسي را کنار نگذاشتم؛ اما چون هدفم مشخص بود و مي‌خواستم رتبه‌ام زير 1000 شود، اولويت‌بندي ‌کردم و براي درس‌هايي که خيلي کار داشت، زياد وقت نمي‌گذاشتم. مهم اين است که بتوانيم در جلسه‌ي کنکور  احساسات خود را در برابر سؤالات کنترل کنيم. مثلاً مي‌دانستم که نمي‌توانم رياضي را به بیش از نمره‌ی 70 برسانم و برايم سخت بود؛ اما در فيزيک پايه‌ي بهتري داشتم و ترجيح مي‌دادم براي درسي که بازده‌ بيشتري دارد، وقت بگذارم. زیست و فیزیک را ۷۴ درصد پاسخ دادم.


عرفان آباديفرد، رتبه‌ي 3 تجربي کشور

روش پاسخ‌گویی متعادلی در سؤالات محاسباتی و متنی داشتم

عرفان آباديفرد، رتبه‌ي 3 تجربي کشور

در قسمت آرايه‌هاي ادبيات مشکل داشتم. نمي‌دانستم چگونه بايد آن را بخوانم. تصميم گرفتم روزانه نيم‌ساعت براي اين بخش وقت بگذارم و به‌صورت موضوعي کار کردم. اواخر سال نمره‌هايم بیش از 90 شده بود. در کنکور هم ادبيات را 86 درصد زدم. با درس شيمي هم مشکل داشتم. اوايل کتاب درسي را کم مي‌خواندم؛ اما بعد از چند آزمون متوجه شدم کتاب درسي اهميت زيادي دارد و دقيق‌تر خواندم. در سؤالات شيمي هم خيلي بي‌دقتي داشتم و سؤالات متني را با سرعت مي‌خواندم تا زود جواب بدهم و وقت بيشتري براي سؤالات محاسباتي داشته باشم. معمولاً به‌دليل سرعت در خواندن سؤال، بي‌دقتي مي‌کردم و اشتباه جواب مي‌دادم. بعد از آن مبناي کارم را روي دقت گذاشتم تا کم‌کم سرعتم را هم زياد کنم. آزمون‌دادن باعث مي‌شد با اشتباهاتم آشنا شوم. آزمون‌دادن نوعي تمرين براي کنکور است. من بيشتر روي مديريت زمان کار کردم و مشخص کردم که در چه درس‌هايي به چه‌ مدت‌زمان نياز دارم يا چه درس‌هايي نقطه‌قوتم است و مي‌توانم از آن‌ها براي ديگر درس‌ها زمان ذخيره کنم.


مهدي حقيقي، رتبه‌ي ۲۲۳۵ تجربی (قهرمان پیشرفت)

درسی که در برنامه‌ریزی‌ام همیشه اهمیت داشت

مهدي حقيقي، رتبه‌ي ۲۲۳۵ تجربی (قهرمان پیشرفت)

زیست‌شناسی را از نقطه‌ضعف به نقطه‌‌قوت تبديل کردم و در آزمون‌ها حتي نمره‌ي 90 هم داشتم. هرکس روش خواندن درس زيست را ياد بگيرد، مي‌تواند در اين درس قوي شود. روز شنبه يک بار کل مطالب زيست را که مربوط به آزمون بود، سريع مي‌خواندم. اين مطالعه، بدون نکته بود. يک‌شنبه تا جمعه، مطالب را با نکته‌هاي آن دقيق مي‌خواندم. از شنبه تا سه‌شنبه هم تست آن‌ها را کار مي‌کردم و در واقع، بازيابي مي‌کردم و به تسلط مي‌رسيدم. منابعم براي اين درس، اول سؤالات کنکور بود و بعد، از کتاب‌هاي سه‌سطحي استفاده مي‌کردم. روز چهارشنبه و پنج‌شنبه هم نکته‌هاي مهم را مرور مي‌کردم. اين کار باعث شد در زيست‌شناسي به تسلط برسم.


مبينا آق ارکاکلي، رتبه‌ي 8 تجربي منطقه‌ي 3

با هدف‌گذاری درست به تمرکز رسیدم

مبينا آق ارکاکلي، رتبه‌ي 8 تجربي منطقه‌ي 3

من در درس شيمي مشکل داشتم و در آزمون‌ها نمره‌ي خوبی نداشتم و خودم را اين‌گونه توجيه مي‌کردم که سؤالات آزمون‌هاي کانون سخت است. بعد از مدتي فهميدم شيمي آخرين درسي است که به سؤالات آن پاسخ مي‌دهم و چون خسته هستم، تمرکز خوبي ندارم. براي فهميدن راه چاره چند بار از خودم آزمون گرفتم تا ببينم ميانگين نمره‌ام در شيمي چند است. وقتي نمره‌ام مشخص شد، براي آزمون هدف‌گذاري کردم که به آن حد نصاب برسم و اگر وقت اضافه داشتم روي سؤالات بيشتري فکر کنم. شيمي دوم دبيرستان خيلي نکته دارد و چون قبلاً آن را خوب نخوانده بودم، در خردادماه دو هفته براي خواندن دقيق آن وقت گذاشتم و نکته‌برداري کردم. اشتباه من تا ارديبهشت اين بود که بعد از آزمون به تحليل آن اهميت نمي‌دادم؛ اما بعد از ارديبهشت، تحليل آزمون را جدي گرفتم و خيلي به من کمک کرد. با آزمون‌هايي که در خانه از خودم گرفتم، متوجه شدم سؤالات شک‌دار شيمي را اغلب اشتباه جواب مي‌دهم و وقتم را تلف مي‌کرد. در آزمون‌هاي بعدي وقتي به سؤالات شک‌دار مي‌رسيدم، بي‌معطلي رد مي‌شدم. در جلسه‌ي کنکور هم اين روش را انجام دادم و توانستم در کنکور، شيمي را 83 درصد جواب بدهم.


6/10/2023 5:03:38 AM
Menu