مبانی نظری تولید کتاب‌های آبی پیمانه ای دوازدهم هنرستان

کانون فرهنگی آموزش ، در کنار آزمون‌های برنامه‌ای دو هفته یک بار خود برای هنرجویان کنکوری دوازدهم هنرستان کتاب‌های آبی پیمانه‌ای را برای مقطع دوازدهم در رشته‌های پرجمعیت تولید و منتشر کرده است.

مبانی نظری تولید کتاب‌های آبی پیمانه ای دوازدهم هنرستان

مبانی نظری تولید کتاب های آبی پیمانه ای دوازدهم هنرستان

سه تغییر مهم در نظام آموزشی جدید برای خیل عظیم هنرجویان فنی و حرفه‌ای و کار دانش رخ داده است:

1- تغییر مباحث و رویکرد کتاب درسی

  • 2-  دوازده ساله شدن دوران تحصیل هنرجویان

  • 3- پذیرش دانشجو در رشته‌های پرجمعیت از طریق کنکور سراسری

  • این تغییرات برنامه و منابع مطالعاتی متناسب خود را می‌طلبد.

کانون فرهنگی آموزش متناسب با این تحولات، در کنار آزمون‌های برنامه‌ای دو هفته یک بار خود برای هنرجویان، کتاب‌های آبی پیمانه‌ای را برای مقطع دوازدهم در رشته‌های پرجمعیت تولید و منتشر کرده است.

اساس و مبانی نظری تولید کتاب‌های پیمانه‌ای دوازدهم هنرستان کانون در 7 اصل زیر قابل بیان است:

1) هماهنگی کامل با مباحث و رویکردهای جدید کتاب‌های درسی

2) پوشش کامل مباحث براساس درخت دانش و چیدمان پیمانه‌ای سوال‌ها

3) گنجاندن تعداد بهینة تست (نه زیاد و نه کم) متناسب با نیاز هر فصل یا پودمان یا موضوع

4) شناسنامه‌دار بودن تمام سؤال‌ها با ذکر صفحة کتاب درسی مرتبط با آن سؤال

5) تألیف درس‌نامه‌ای که کامل و کاربردی باشد و نیاز هنرجو را تأمین کند.

6) گنجاندن گونه‌ها و تیپ‌های مختلف سؤال متناسب با نیاز کنکور

7) تألیف پاسخ تشریحی برای تمام تست‌ها به گونه‌ای که تسلط هنرجو را به پاسخ‌گویی به سؤال‌ها تأمین کند.

بنابراین هنرجویان عزیز می‌توانند، در هر فصل یا پودمان یا حتی زیر موضوع (که در قالب پیمانه آمده است)، درس‌نامة مرتبط با آن را قبل یا بعد از پاسخ به تست‌ها به طور دقیق مطالعه کنند و آن را فرا گیرند.

 همچنین با مراجعه به پاسخ تشریحی، اشکالات احتمالی خود را برطرف سازند. پیمانه‌ای بودن کتاب، تکلیف‌دهی همکاران مدرس ما را آسان‌تر خواهد کرد .

محمدجعفر مفتاح

3/26/2023 12:13:03 AM