چیستان‌های بسیار سخت با جواب برای سنجش میزان هوش افراد

چیستان‌های سخت با جواب برای سنجش میزان هوش افراد در ادامه تهیه و جمع آوری شده است.

چیستان‌های بسیار سخت با جواب برای سنجش میزان هوش افرادچیستان 1- یک نفر با تفنگ به سوی پرنده ای تیری انداخت و او را نقش بر زمین ساخت. پرنده بلافاصله درگذشت. حالا از کجا بدانیم بچه ای که پرنده در شکم دارد حلال است یا حرام؟

 

چیستان 2- یک زن و شوهر هفت پسردارند و هر پسر یک خواهر این خانواده چند نفرند؟

 

چیستان 3- سخت است سنگ نیست، چهار پا دارد شتر نیست، تخم می گذارد پرنده نیست.

 

چیستان 4- اون چیه که وقتی میبینیش نمیخریش.
اگه هم بخریش نمیپوشیش.
اگه هم بپوشیش نمیبینیش؟

 

چیستان 5- آن چیست که دو پا دارد و دو پای دیگر هم قرض می کند و می رود و کسی هم به گردش نمی رسد؟

 

چیستان 6- حکم اعدام متهمی را صادر می کنند و مضمون «بخشش لازم نیست، اعدامش کنید.» را به امضا، دادستان می رسانند. پس از امضاء دادستان، مأمور اجرای حکم، با تغییری در مضمون، جمله را به صورتی در می آورد که جلو اعدام متهم را می گیرد، او چه تغییری در جمله بوجود می آورد؟جوابجواب 1- پرنده تخمگذار است و بچّه زا نیست تا بچه ای در شکم داشته باشد.

 

جواب 2- ده نفر

 

جواب 3- لاکپشت

 

جواب 4 – پاسخ کفن است.

 

جواب 5 – دوچرخه

 

جواب 6- مأمور ویرگول را از جلو کلمه «نیست» بر می دارد و جلو کلمه «بخشش» می گذارد، بدین ترتیب: «بخشش، لازم نیست اعدامش کنید.»6/3/2023 4:53:36 AM
Menu