کلکسیون روش‌های مطالعه (پنجم دبستان)

در این متن روش‌های مطالعه درس‌های ریاضی و علوم توضیح داده است.

کلکسیون روش‌های مطالعه (پنجم دبستان)


ستایش موسی نژاد- رتبه 6700 –روش مطالعه ریاضی- تهران جنوب

من این درس را در آزمون های کانون از 8 به 10 افزایش دادم.

در کلاس با دقت به تدریس معلم توجه می کنم .

سوالات مورد نظر معلم را با دقت و در همان روز حل می کنم

به کمک پشتیبان از کتاب سه سطحی ریاضی استفاده و تمام نکات را یادداشت می کنم.

سوالات نکته دار را علامت می زنم و دوهفته در میان مجدد آنها را حل می کنم.

کتاب سه سطحی را به ترتیب از سطح ساده به دشوار حل می کنم.

سوالات مهم را علامت گذاری می کنم که این کار برای آزمون های جامع بسیار مفید است.


رها داود وندی- تراز 6500- روش مطالعه علوم –تهران جنوب

من این درس را در آزمون های کانون از 4 به 7 افزایش دادم.  

در کلاس با دقت به تدریس معلم توجه می کنم .

سوالات و نکات مورد نظر معلم را بادقت و درهمان روز مطالعه می کنم .

نتیجه ای که از تحقیقات به دست می آوریم را به ذهن می سپارم .

اول به سراغ  درسنامه ی کتاب دانشمند کوچک میروم و نکاتی را که در کلاس یاد گرفته ام کامل می کنم.

برای اینکه بدانم چقدر خوب درس را یاد گرفته ام سوالات کتاب سه سطحی را حل می کنم

کتاب سه سطحی را از ساده به دشوار حل می کنم . وسوالات مهم را علامتگذاری می کنم.6/6/2023 9:18:31 AM
Menu