کلکسیون روش‌های یادگیری سوم دبستان

دانش آموزانی که پیشرفت چشم گیر داشته اند چه کاری انجام داده اند و چه روش مطالعه ای داشته اند.

کلکسیون روش‌های  یادگیری سوم دبستان

رادوین غفار‌پور-شهر اصفهان                        رشد تراز از 5598 به 6733                        سوم دبستان

وقتی معلم‌ها درس می‌دادند، سر کلاس یاد می‌گرفتم و معلم هم درس‌هایی که به ما یاد داده بود را به پدر و مادرها می‌گفت که با دانش‌آموزان در خانه کار کنند.

پدرم به من در درس‌ها خیلی کمک می‌کرد، درس‌ها را به من توضیح می‌داد و سؤالاتی را که از کتاب پرتکرار کانون حل می‌کردم به من توضیح می‌داد. من کتاب نویسنده‌ی کوچک را هم داشتم که آن را حل می‌کردم. چون تمرین‌ها و سؤالات این کتاب‌ها زیاد بود من کاملاً مباحث را یاد می‌گرفتم و سر جلسه‌ی آزمون آماده بودم. با دوستم هم در درس‌ها رقابت داشتیم که به نظرم رقابت با دوستم باعث شد که پیشرفت کنیم چون هر دو دلمان نمی‌خواست از هم جا بمانیم. این حل سؤالات باعث شده بود هنگام مطالعه، تمرکزم بیشتر شود و درس‌ها را بهتر یاد بگیرم.

ستایش قانعی-شهر ساوه                                     رشد تراز از 4069 به 5774                                             سوم دبستان

من بعد از هر آزمون از روی پاسخنامه‌ی آزمون، سؤالاتی که اشتباه پاسخ داده بودم را در خودآموز می‌نوشتم و برای آزمون بعدی می‌خواندم. ساعت مطالعه‌ام را افزایش داده‌بودم و به توصیه‌ی پشتیبانم و کمک مادرم توانستم سؤالات بیشتری از کتاب‌هایی که پشتیبانم اول مهر بهم معرفی کرده بود یعنی ریاضی‌دان کوچک، دانشمند کوچک و نویسنده‌ی کوچک و کتاب‌های سه‌سطحی حل کنم.

درسنامه‌های کتاب‌های کارم را اول می‌خواندم و بعد سؤالات آن را بررسی می‌کردم. یکی دیگر از کارهایی که انجام می‌دادم، هدفگذاری بود که باعث می‌شد تلاشم بیشتر شود.


6/6/2023 9:07:14 AM
Menu