کلکسیون روش‌های مطالعه (پنجم دبستان)

این مقاله کلکسیون روش‌های دانش آموزان است که در یک یا دو درس پیشرفت داشته اند.

کلکسیون روش‌های مطالعه (پنجم دبستان)

آرمین اسدی یوسقلو- تراز 6645 - پنجم دبستان- روش مطالعه فارسی و علوم – تهران شرق

قبل از این که معلمم درسی را بدهد آن را در منزل مطالعه و تمرین می کنم.

وقتی کاملا بر کتاب درس فارسی مسلط می‌شوم از کتاب های کمک درسی و فلش کارت فارسی استفاده می کنم.

قبل از امتحاناتم و آزمون‌ها حتماً کتاب‌های پرتکرار کانون را کار می‌کنم تا بر آن‌ مباحث تسلط بیشتری پیدا کنم.

بعد از تدریس معلم برای یادگیری بیش‌تر از کتاب سه سطحی و اشتباهات متداول علوم استفاده می کنم.


محمد سمیعی زاده- تراز 6635 - پنجم دبستان- روش مطالعه ریاضی و فارسی – تهران شرق

در کلاس‌های رفع اشکال بعد از آزمون، حتماً شرکت می‌کنم که اگر در مبحثی مشکل داشتم، بیشتر تمرکز کنم.

اول کتاب درسی را خوب مطالعه می‌کنم.

از کتاب‌های کار برای تمرین بیش‌تر مباحث کتاب درسی فارسی استفاده می‌کنم.

برای تمرین بیش تر در درس ریاضی از کتاب سه سطحی و اشتباهات متداول استفاده می‌کنم.


محمد جواد تعب زاده- تراز 6447 - پنجم دبستان- روش مطالعه ریاضی– تهران شرق

در کلاس درس رفع اشکال با دقت به تدریس معلم گوش می دهم واگر مشکلی در مبحثی داشتم از معلم توضیح بیشتر می خواهم.

آزمون غیر حضوری را قبل از آزمون حتماً انجام می دهم.

از کتاب های کانون برای یادگیری بهتر استفاده می کنم.

حل تمرین روزانه از کتاب های سه سطحی و پرتکرار با توجه به تدریس معلم را انجام می دهم.


امیر علی جعفر پور- تراز 6065 - پنجم دبستان- روش مطالعه ریاضی– تهران شرق

درکلاس درس با دقت به تدریس معلم توجه می کنم و اگر در مبحثی مشکلی داشته باشم با پشتیبانم تمرین بیش تری حل میکنم تا رفع شود.

بعد تدریس معلم تمرین های کتاب درسی را حل می کنم و با جواب معلم که داده بود چک می کنم.

 از کتاب سه سطحی ریاضی هر روز تمرین حل می‌کنم و اگر اشکالی داشتم در کلاس رفع اشکال آن را برطرف می‌کنم.6/1/2023 1:44:04 AM
Menu