کلمات مهم درس مدرسه‌ی خرگوش‌ها - فارسی دوم دبستان

در زیر کلمات مهم درس چهارم از فارسی دوم دبستان را مشاهده می‌نمایید.

کلمات مهم درس مدرسه‌ی خرگوش‌ها - فارسی دوم دبستان

كلمات مهم درس چهارم فارسي دوم دبستان را در اين‌جا آورده‌ايم.

از روي كلمات بخوانيد .

اگر در خواندن كلمه‌اي مشكل داشتيد مي‌توانيد از روي آن چند مرتبه بنويسيد.

درس چهارم: مدرسه‌ي خرگوش‌ها

منتظر- معلّم- 

صداها- پرسش بعدي-

اتفّاقي- خطرها-

شغال‌ها- لذّت-

صداي پرنده‌ها- 

سرود خواندن- مواظبت-

تميز- دقيقه- خوش‌حالي

در ادامه فايل اين كلمات را قرار داديم.

3/23/2023 4:20:38 AM