امیرحسام سپاهی (تراز 7433) : روایتی از کتاب سه سطحی ریاضی

امیر حسام سپاهی از بیرجند با میانگین تراز 7433 به ویژگی‌های کتاب سه سطحی ریاضی اشاره می‌کند.

امیرحسام سپاهی (تراز 7433) : روایتی از کتاب سه سطحی ریاضی

امیر حسام سپاهی از بیرجند با میانگین تراز 7433 به ویژگی های کتاب سه سطحی ریاضی اشاره می کند. 

توضیح در مورد  کتاب

اغلب دانش آموزان فکر می کنند که مخاطب مجموعه کتاب های سه سطحی، فقط دانش آموزانی با تراز بالای 6500 هستند.علیرغم 

این تصور،این سری از کتاب ها برای تمامی دانش آموزان مناسب هستند.قرارگیری سوالات در 3 سطح نسبتا دشوار، دشوار و دشوارتر 

به جای چینش مبحثی از جمله ویژگی های این کتاب است که سبب شده منبع خوبی برای آزمون های جامع به شمار رود.

کتاب ریاضی 3 ،کاملا منطبق با کتاب درسی جدید بوده و سوالات آن متناسب با تغییرات عوض شده اند،مثلا انتگرال به طور کامل از

 سوالات آن حذف شده اند.

ویژگی های این کتاب برای من

1- مهم ترین ویژگی کتاب،اطلاعاتی است که در مورد  سوالات داده شده است. جملات ابتدایی هر قسمت بیان می کنند که از هر بازه 

ترازی انتظار می رود که به چند سوال پاسخ صحیح دهند.این ویژگی سبب می شود که دانش آموز با واقع بینی مواجه شود و از 

ناتوانی در حل بعضی سوالات دلسرد نشود.همچنین نقش موثری در پیشرفت پله به پله دانش آموز دارد.درصد مراجعه به سوال و 

درصد پاسخ گویی به آن به دانش آموز دید صحیحی از جایگاه خود در میان سایر دانش آموزان می دهد.علاوه بر این،سوالات 

شناسنامه دار هستند و به دانش آموز اطلاع می دهند که این چنین سوالاتی احتمال طرح شدن دارند.(بعضا دانش آموزانی را 

می بینیم که هنگام مواجهه با سوالی بدیع و ایده دار،به راحتی سوال را کنار می گذارند به بهانه این که این سوالات فراتر از کتاب 

هستند و طرح نخواهند شد.)همچنین تاریخ برگزاری آزمون ها هم دید مناسبی از روند شکل گیری ایده ها به دانش آموز می دهد و 

بر اساس آن می تواند سوالات مطرح شده احتمالی در آینده را حدس بزند.


2-ایده دار شدن سوالات کنکور سراسری به جای طرح سوالات مبتنی بر روابط ریاضی معمول،از جمله عواملی است که سبب شده 

درصد دانش آموزان در درس ریاضی به طور چشمگیری کاهش پیدا کند.طرح سوالات خلاقانه و جدید و قرار گیری این سوالات در سه 

سطح ، نقش موثری در موفقیت دانش آموز ایفا می کند.البته باید توجه داشت که محاسبات پیچیده و دشوار فقط بخشی از دشواری 

سوالات است.بیشتر سطح دشواری سوالات مربوط به ایده ای است که سوال از آن تشکیل شده است و کتاب ریاضی 3 از این لحاظ 

منبعی غنی به شمار می رود.


3-پاسخنامه کتاب به صورت کاملا تشریحی بوده و می تواند منبع خوبی برای امتحانات نهایی به شمار رود.همچنین راه حل های 

ارائه شده برای بعضی سوالات محتوی ایده های خلاقانه و جالب برای حل مسئله می باشند که بعضا می توانند به حل سریعتر مسائل

 کمک کنند.

6/3/2023 4:36:59 AM
Menu