معرفی کتاب مجموعه دروس اول دبستان به شیوه پیک آدینه

کتاب مجموعه دروس اول دبستان کتابی به شیوه پیک آدینه است.

معرفی کتاب مجموعه دروس اول دبستان به شیوه پیک آدینه

در طول سال تحصیلی موضوع انتخاب کتاب مناسب مطرح می‌شود.

برای دانش آموزان کلاس اول که تازه وارد مدرسه شده‌اند این انتخاب کتاب اهمیت بیش‌تری پیدا می‌کند.

کتاب مجموعه دروس اول دبستان کتابی است که به همه کلاس اولی‌ها پیشنهاد می‌کنیم.چرا؟


چند ویژگی کتاب مجموعه دروس:

1- هفته محور است:

یعنی مثلا هفته دوم مهر، مشخص شده که کدام تمرین‌ها را بچه‌ها می توانند حل کنند.

2- تعداد تمرین‌ها متناسب است:

دانش آموزان شنبه تا چهارشنبه به مدرسه می روند و پنج شنبه و جمعه تعطیل هستند برای این دو روز تعداد مناسبی تمرین جذاب در نظر گرفته شده است.

در هر درس 3تا 5 تمرین برای هر هفته در نظر گرفته شده است.

3- پیش‌روی منطبق بر روند آموزش در مدرسه است:

پیش‌روی هفته‌ها در کتاب، منطبق بر پیش‌روی در مدارس است.

4- کتاب هر سه درس ریاضی، علوم و فارسی را در بر می‌گیرد.

5- فضای مناسب برای پاسخ در کتاب در نظر گرفته شده است.

6- متن کتاب برای دانش آموزان جذاب است.

و ...

پیشنهاد می‌کنیم این کتاب را تهیه کنید تا آموزش بچه‌ها را با تمرین و تکرار کامل کنید.


6/1/2023 3:01:32 AM
Menu