گفت‌وگو با علیرضا ایزدی، نابینایی که رتبه‌ی 3 کنکور شد

این گفت‌وگو در جشن نخبگان کنکور 1396 توسط کاظم قلم‌چی با علیرضا ایزدی انجام شد. در این گفت‌وگو می‌توانید درس‌هایی را از پیوستگی یاد بگیرید.

گفت‌وگو با علیرضا ایزدی، نابینایی که رتبه‌ی 3 کنکور شد

این گفت‌وگو در جشن نخبگان کنکور 1396 توسط کاظم قلم‌چی با علیرضا ایزدی انجام شد. در این گفت‌وگو می‌توانید درس‌هایی را از پیوستگی یاد بگیرید.

- چند سال عضو کانون بودي؟

از اول دبيرستان به مدت 4 سال عضو کانون بودم.

- چگونه با کانون آشنا شدي؟

من از طريق مؤسسه‌ي توانگران، که آزمون‌هاي کانون را براي نابينايان برگزار مي‌کند، با کانون آشنا شده و بورسيه شدم.

- چگونه برنامه‌ي آزمون‌ها را با برنامه‌ي مدرسه تلفيق مي‌کردي؟

معمولاً برنامه‌ي راهبردي با برنامه‌ي مدرسه هماهنگ بود ولي اگر برنامه‌ي راهبردي جلوتر بود در روزهاي چهارشنبه و پنج‌شنبه، که مدرسه تعطيل بود، مباحثي را که عقب بودم مي‌خواندم.

- اگر در آزموني نمره‌ات خوب نمي‌شد چه واکنشي داشتي؟

سعي مي‌کردم اشتباهاتم را پيدا کنم و اين موضوع باعث دقت بيش‌تر براي خواندن مباحث و به تبع آن، دقت در آزمون بعدي مي‌شد.

- اگر نمره‌ات خوب مي‌شد مغرور نمي‌شدي؟

من نوسان زيادي در ترازهايم داشتم؛ بنابراين نه مغرور مي‌شدم، نه نااميد.

- واکنش خانواده در اين مواقع چه بود؟

در مواقعي که افت مي‌کردم فشاري از جانب آن‌ها احساس نمي‌کردم و سرزنش نمي‌شدم اما اگر خوب مي‌شد تشويقم مي‌کردند.

- شغل پدر و مادرت چيست؟

پدرم نظامي بازنشسته و مادرم خانه‌دار است.

- آيا آن‌‌ها از لحاظ آموزشي به شما کمک مي‌کردند؟

بعضي از درس‌ها را با صداي خودشان برايم ضبط مي‌کردند و من آن‌ها را گوش مي‌دادم. در بعضي آزمون‌ها که از لحاظ منشي مشکل داشتم مادر يا خواهرم منشي من مي‌شدند.

علیرضا ایزدی


- در کنکور مشکل منشي نداشتي؟

من از دفترچه‌ي بريل استفاده مي‌کردم و مشکلي از نظر سطح منشي نداشتم اما در خواندن سؤالات سرعت کمي داشتم و در زمان به مشکل برخوردم.

- چه‌قدر با برنامه‌ي راهبردي آشنا بودي؟

قبل از سال تحصيلي يک ديدگاه کلي نسبت به برنامه‌ي راهبردي داشتم. وقتي مدارس تعطيل شد وقت بيش‌تري براي خواندن بودجه‌بندي آزمون‌ها داشتم.

- معمولاً نابينايان در درس رياضي مشکل دارند؛ اما تو در کنکور نمره‌ي کامل را در اين درس آوردي. اين تسلط را چگونه به دست آوردي؟

من از دوران دبستان به رياضي علاقه داشتم و چهار عمل اصلي را به‌خوبي انجام مي‌دادم. سؤالات رياضي رشته‌ي انساني هم در بسياري موارد خلاقانه نيست و نياز به سرعت عمل در محاسبه دارد؛ به همين دليل مي‌توانستم حتي سؤالات وقت‌گير را با سرعت محاسبه کنم. نيازي به نوشتن نداشتم و اين محاسبات را ذهني انجام مي‌دادم. امسال اغلب سؤالات کنکور مانند سال‌هاي قبل بود و سرعتم در محاسبات باعث شد سؤالات جديد را هم پاسخ بدهم.

علیرضا ایزدی


- مهم‌ترين ويژگي برنامه‌ي راهبردي چيست؟

پيشروي تدريجي مهم‌ترين ويژگي برنامه‌ي راهبردي است و کمک مي‌کند که دانش‌آموز همه‌ي مباحث را به طور دقيق و جزئي تا آخر سال مطالعه کند.

- هدف شما براي آينده چيست؟

اولويت من روان‌شناسي است و دوست دارم در زمينه‌ي مشاوره يا تدريس در دانشگاه کار کنم.

- آيا تمايل به همکاري با کانون داري؟

بله؛‌ دوست دارم پشتيبان ويژه شوم و بتوانم به ديگران هم کمک کنم.

- چه توصيه‌اي به دانش‌آموزان داري؟

داشتن برنامه‌ي منسجم و البته منعطف از ابتداي سال تحصيلي يک نياز ضروري است و بايد در شخصي‌سازي اين برنامه به توانايي‌هاي خود توجه داشته باشند.

علیرضا ایزدی6/9/2023 5:11:42 AM
Menu