اصطکاک چیست؟

هنگامی که دو جسم به یکدیگر ساییده می شوند، نیرویی به وجود می آید که در برابر ای ساییدگی مقاومت می کند. به این نیرو، اصطکاک می گویند. اجسامی که سطحی ساف دارند، کمتر از اجسامی که زبر باعث تولید اص...

اصطکاک چیست؟

هنگامی که دو جسم به یکدیگر ساییده می شوند، نیرویی به وجود می آید که در برابر ای ساییدگی مقاومت می کند. به این نیرو، اصطکاک می گویند. اجسامی که سطحی ساف دارند، کمتر از اجسامی که زبر باعث تولید اصطکاک می شوند. هر چه میزان اصطکاک کمتر باشد، سرعت حرکت اجسام بیشتر می شود. به همین دلیل ریل قطار ها را صاف و صیقلی می سازند. وقتی می خواهیم سرعت جسمی را بکاهیم، اصطکاک را افزایش می دهیم. مثلا وقتی اتومبیلی ترمز می کند،اصطکاک ایجاد شده باعث کاهش سرعت حرکت چرخ ها یا توقف آن ها می شود. اگر دو جسم به سرعت به هم ساییده شوند، اصطکاک باعث تولید حرارت می شود. اگر دست هایتان را به هم بمالید، می توانید گرمای ناشی از اصطکاک را احساس کنید.

وجود اصطکاک هم مفید است و هم مضر است. اصطکاک باعث فرسایش و فرسودگی قسمت های متحرک دستگاه ها می شود. به علاوه دستگاه ها را گرم می کند و مقدار زیادی انرژی به هدر می رود. فرسودگی چرخ اتومبیل ها نیز ناشی از اصطکاک است. روغن کاری قسمت های محترک ماشین آلات باعث کاهش اصطکاک می شود. استفاده از بلبرینگ نیز اصطکاک را کم می کند؛ چرا که سطح گرد و صاف بلبرینگ ها به هنگام تماس می غلتد و به هم ساییده نمی شود.

از طرف دیگر بدون وجود اصطکاک تغییرات زیادی در دنیای اطراف ما به وجود می آمد. مثلا در چنین حالتی ما نمی توانستیم راه برویم و روی زمین سر می خوردیم. بدون وجود اصطکاک چرخ اتومبیل ها در جا به دور خود می چرخید؛ در نتیجه اتومبیل ها نیز نمی توانستند حرکت کنند. حتی در دست گرفتن اشیا نیز کار دشواری بود. به این ترتیب در دست گرفتن یک قلم و نوشتن نیز به سختی صورت می گرفت. در دنیای بدون اصطکاک، آب و هوا نیز تغییر می کرد. مثلا سرعت وزش باد خیلی بیشتر می شد؛ چرا که سرعت حرکت مولکول های هوا هنگام تماس با سطح زمین به دلیل ایجاداصطکاک خیلی کم می شد.

منبع :

مطالب مرتبط