هارمونیک‌های طبیعی

هارمونیک در سازهای زهی دارای کیفیتی نرم و نقره‌ای و درخشان مانند فلوت است.

هارمونیک‌های طبیعی


◄ هارمونیک در سازهای زهی دارای کیفیتی نرم و نقره‌ای و درخشان مانند فلوت است.

هارمونیک مصنوعی زمانی تولید می‌شود که یک نت را با انگشت نگه داشته و با انگشت دیگر خود نت دیگری را در طول سیم لمس کنیم هارمونیک‌های مصنوعی نیز صدایی‌ نقره ‌فام مانند فلوت دارند.

◄ در هارمونیک‌های مصنوعی در ویولن و ویولا انگشت اول نتی را گرفته و هم‌زمان نت چهارم درست بالاتر را لمس می‌کند و صدایی معادل دو اکتاو بالاتر تولید می‌کند.

◄ در ویولنسل هارمونیک مصنوعی به این شکل است که نوازنده به جای انگشت اول انگشت شست را روی سیم می‌گذارد و سپس با انگشت سوم یا چهارم فاصله‌‌ی چهارم درست را لمس می‌کند و صدایی معادل دو اکتاو بالاتر می‌دهد.


نویسنده: کوروش قربانی_رتبه 9 منطقه1 (همکاران گروه هنر)

دامون فخاری
ارسال شده توسط : دامون فخاری
12/9/2022 12:04:59 AM