فیلم جشن نخبگان 96 :تجلیل از رتبه‌های زیر 10 کانون در کنکور 96

فیلم گزیده ای از جشن نخبگان 96 ، همایش تجلیل از رتبه‌های زیر 10 کانون در کنکور 96 را در ادامه مشاهده کنید...

فیلم جشن نخبگان 96 :تجلیل از رتبه‌های زیر 10 کانون در کنکور 96

فیلم گزیده ای از جشن نخبگان 96 ، همایش تجلیل از رتبه های زیر 10 کانون در کنکور 96 را در گروه ها و رشته های مختلف  مشاهده کنید.

فایل های ضمیمه

فیلم : رتبه های زیر 10 کانون در کنکور 96 - رشته تجربی
فیلم : رتبه های زیر 10 کانون در کنکور 96 - رشته ریاضی
فیلم : رتبه های زیر 10 کانون در کنکور 96 - رشته انسانی
فیلم : رتبه های زیر 10 کانون در کنکور 96 - رشته هنر
فیلم : رتبه های زیر 10 کانون در کنکور 96 - رشته زبان
فیلم : رتبه های برتر کنکور 96 -دانش آموزان استثنایی ، کم بینا و نابینا
5/29/2023 1:10:58 PM
Menu