چرا در آزمون 4 دی روی فصل‌های آخر کتاب تمرکز کرده ایم؟

معمولا به فصل‌های پایانی کم توجهی می‌شود اما در این آزمون روی فصل‌های پایانی تمرکز کرده ایم.

چرا در آزمون 4 دی روی فصل‌های آخر کتاب تمرکز کرده ایم؟

4 دی- 25 دی -9 بهمن

آزمون 4 دی: تمرکز روی فصل های آخر

آزمون 25 دی: کل مباحث(در پایان امتحان های نیم سال اول)- جمع بندی+ایستگاه جبرانی+آزمون بی بهانه

آزمون 9 بهمن: کل مباحث خوانده شده(اولین جمع بندی پایه)- جمع بندی+ایستگاه جبرانی+آزمون بی بهانه


271- آيا با منطق برنامه‌ي اين سه آزمون موافق هستيد؟  

1) کاملا موافقم.                                        

2) موافقم                

3) تا حدودی موافقم.                                       

4) موافق نیستم.


چهار ویژگی برای آزمون 25 دی

272- کدام ویژگی آزمون25 دی برایتان مهم تر است؟  

1) 25دی،ایستگاه جبرانی:آزمون25دی یک ایستگاه جبرانی است.می توانم نخوانده ها را جبران کنم و یادگیری های ناقص را تکمیل کنم.

2) 25دی،آزمون بی بهانه:آزمون25دی یک آزمون بی بهانه است(همه ی مباحث را خوانده ام و همه ی شرکت کنندگان در شرایط مشابه قرار دارند)

3) 25دی،مقایسه با قبل از امتحانات:آزمون25دی در پایان امتحان ها برگزار می شود و من می توانم افزایش یادگیری خود را با قبل از امتحان ها مقایسه کنم.

4) 25دی،جامع و جمع بندی:آزمون25دی یک آزمون جامع و جمع بندی است و به شرایط کنکور نزدیک تر است.


آزمون25دی :ایستگاه جبرانی+آزمو ن بی بهانه

در طول سال گاهی دانش آموزان می گویند برنامه ی مدرسه مان کمی با برنامه ی آزمون ها فرق دارد.اما آزمون 25دی،آزمونی بی بهانه است زیرا موضوع،امتحان جمع بندی نیم سال اول است و همه ی دانش آموزان پس از شرکت در امتحان های مدرسه شرایط یکسانی دارند.


273-  آیا شما در آزمون 25دی شرکت خواهید کرد؟

1) بله،حتما                                            

2) خیر،شرکت نمی کنم.

آزمون امروز:توجه به فصل های پایانی

معمولا به فصل های پایانی کم توجهی می شود اما در این آزمون روی فصل های پایانی تمرکز کرده ایم. 


274- آیا شما با منطق این آزمون(یعنی تمرکز روی ماقبل آخر)موافق هستید؟

1) کاملا موافقم(سبب توزیع متعادل وقت روی فصل های مختلف می شود)

2) موافقم

3) نظری ندارم.                                                                                       

4) مخالفم


آیا می دانید  چرا یک هشتم پایانی را نپرسیده ایم؟

هدف اصلی ما ایجاد نظم ذهنی و آرامش برای شماست.به همین دلیل برنامه ی آزمون همواره اندکی از برنامه ی مدرسه

عقب تر است.در این آزمون که درست قبل از شروع امتحان های مدرسه است پایانی را جزو برنامه قرار نداده ایم.پس

از امتحان ها،در 25 دی(درآزمون بی بهانه) پایانی را می پرسیم.


275- سرعت پیشروی آزمون های برنامه ای کانون از نظر شما چگونه است؟

1) متعادل

2) سریع

3) کند                                                

4) نظری ندارم.

امتحانات مدرسه،فرصتی برای یادگیری بیش تر

آزمون 25 دی در پایان امتحان ها برگزار می شود. 

                                 

276- به نظر شما امتحان های مدرسه چقدر بر افزایش یادگیری شما تاثیر خواهد داشت؟

1) من دانش آموزم،تاثیر زیاد دارد.

2) من دانش آموزم،تاثیر چندانی ندارد.

3) من فارغ التحصیلم،برای من هم تاثیر دارد.

4) من فارغ التحصیلم،برای من تاثیر چندانی ندارد.


دو روش برای اردوی نوروزی 

 در دوران نوروز دو روش برای اردوی نوروزی وجود دارد.                         

277-شما کدام یک را ترجیح می دهید؟

1) یک زنگ تدریس دبیر،سپس یک زنگ کار در کلاس

2) مطالعه در مکان آرام با حضور مشاور

6/1/2023 8:22:59 PM
Menu