ویژگی‌های کتاب کمک‌آموزشی مناسب (1)

طبقه‌بندی به معنای آن است که برای هر مبحث درسی، تست‌های آن درس مطرح شده باشد.

ویژگی‌های کتاب کمک‌آموزشی مناسب (1)

هدف از تست زدن در ایام آمادگی برای کنکور سراسری، شناسایی نقاط ضعف و قوت و تعیین سطح علمی و کسب مهارت در پاسخ دادن به تست‌هاست و وجه تمایز آزمون سراسری با امتحانات تشریحی دانش‌آموزان، طراحی سؤالات آن به صورت چهارگزینه‌ای است. این ویژگی باعث شده داوطلب در سال آماده‌سازی برای کنکور به دنبال کتاب‌های تست مفید باشد. به علت تعدد کتاب‌های تست، داوطلبان دچار سردرگمی شده و نمی‌دانند چگونه می‌توانند به کتاب‌های تست اعتماد کنند.

ویژگی‌های کتاب‌های مفید برای تست‌زنی:

1- جامع بودن تست‌ها: داوطلب پس از زدن تست‌های یک مبحث، بیش‌تر نکات مورد نیاز آن مبحث را بیاموزد.

2- استاندارد بودن تست‌ها: تست‌هایی که در کتاب‌های درسی می‌آید یا تألیفی (توسط دبیران طراحی شده است) یا استاندارد (سؤال‌های کنکور سال‌های قبل) هستند. از آن‌جا که داوطلب قرار است خود را برای آزمون سراسری آماده کند باید آسانی یا سختی تست‌ها در سطح آزمون سراسری باشد؛ بنابراین بهترین نوع تستی که می‌تواند داوطلب را با سطح کنکور سراسری آشنا کند، تست‌های کنکور سال‌های قبل است و تست‌های تألیفی، اگر به تست‌های کنکور شباهت داشته باشند، مفید خواهند بود.

3- طبقه‌بندی‌ بودن تست‌ها: طبقه‌بندی به معنای آن است که برای هر مبحث درسی، تست‌های آن درس مطرح شده باشد و ترتیب چیدمان تست‌ها طوری باشد که داوطلب پس از مطالعه‌ی عمیق مبحث درسی، با زدن تست‌ها به نقاط ضعف و قوت خود در آن مبحث درسی پی ببرد و با مرور مبحث درسی، نقاط ضعف خود را رفع کند.

4- ترتیب تست‌ها و تعداد آن‌ها بر اساس اهمیت مباحث: ترتیب قرار گرفتن تست‌ها در یک کتاب تست مناسب باید به گونه‌ای باشد که مباحثی که در آزمون‌های سراسری اهمیت بیش‌تری دارند، تعداد تست‌های بیش‌تری داشته باشند.

2/3/2023 5:26:13 PM