تخمین رتبه و انتخاب رشته

یکی از رفتارهای راهبردی انسان‌ها برای موفقیت و برنامه‌ریزی در کارها، تخمین صحیح از فرایند رفتار است.

 1. تخمین رتبه و انتخاب رشته

  تخمین رتبه و انتخاب رشته


 2. اپلیکیشن موبایل کتاب زرد : فیلم حل سوالات و تخمین رتبه

  اپلیکیشن موبایل کتاب زرد : فیلم حل سوالات و تخمین رتبه


 3. فرصتی کوتاه برای تصمیمی بزرگ(انتخاب رشته دانشگاه سراسری وآزاد)

  فرصتی کوتاه برای تصمیمی بزرگ(انتخاب رشته دانشگاه سراسری وآزاد)


 4. گفتگوهای رتبه ی 178 م.2 رشته ی تجربی از کرمان با دانش آموزان

  گفتگوهای رتبه ی 178 م.2 رشته ی تجربی از کرمان با دانش آموزان


 5. فرصتی کوتاه برای تصمیمی بزرگ وسرنوشت سازانتخاب رشته و دانشگاه

  فرصتی کوتاه برای تصمیمی بزرگ وسرنوشت سازانتخاب رشته و دانشگاه


 6. با 10 برنامه و ابزار کاربردی اپلیکیشن کانونی ها آشنا شوید!

  با 10 برنامه و ابزار کاربردی اپلیکیشن کانونی ها آشنا شوید!


 7. انتخاب رشته، چکیده ی 12 سال تحصیل

  انتخاب رشته، چکیده ی 12 سال تحصیل


 8. سوالات متداول در خصوص انتخاب رشته گروه انسانی

  سوالات متداول در خصوص انتخاب رشته گروه انسانی


 9. جذب 10 هزار دانشجو در دانشگاه فرهنگیان

  جذب 10 هزار دانشجو در دانشگاه فرهنگیان


 10. راهنمای انتخاب رشته کنکور :گزیده ای ازسخنرانی کاظم قلم چی

  راهنمای انتخاب رشته کنکور :گزیده ای ازسخنرانی کاظم قلم چی