شرایط بورسیه بنیاد علمی آموزشی قلم چی

به امید آن که هیچ دانش آموز با انگیزه و سخت کوشی به دلیل مشکل مالی از درس خواندن و پیشرفت باز نماند

 1. شرایط بورسیه بنیاد علمی آموزشی قلم چی

  شرایط بورسیه بنیاد علمی آموزشی قلم چی


 2. 15 شهریور سالروز وقف بنیاد علمی آموزشی قلم چی

  15 شهریور سالروز وقف بنیاد علمی آموزشی قلم چی


 3. تصاویر پروژه های هوشمند سازی بنیاد علمی آموزشی قلم چی

  تصاویر پروژه های هوشمند سازی بنیاد علمی آموزشی قلم چی


 4. کارنامه بنیاد علمی آموزشی قلم چی: 15سال وقف عام

  کارنامه بنیاد علمی آموزشی قلم چی: 15سال وقف عام


 5. مروری بر کارنامه بنیاد علمی آموزشی قلم چی(وقف عام) در سال 1401

  مروری بر کارنامه بنیاد علمی آموزشی قلم چی(وقف عام) در سال 1401


 6. شرایط «بورسیه» بنیاد علمی آموزشی قلم چی(وقف عام)

  شرایط «بورسیه» بنیاد علمی آموزشی قلم چی(وقف عام)


 7. کارنامه بنیاد علمی آموزشی قلم چی: 16 سال وقف عام

  کارنامه بنیاد علمی آموزشی قلم چی: 16 سال وقف عام


 8. کارنامه بنیاد علمی آموزشی قلم چی: 17 سال وقف عام

  کارنامه بنیاد علمی آموزشی قلم چی: 17 سال وقف عام


 9. شانزدهمین سالگرد وقف بنیاد علمی آموزشی قلم چی گرامی باد

  شانزدهمین سالگرد وقف بنیاد علمی آموزشی قلم چی گرامی باد


 10. پنجاهمین جلسه هیات نظار بنیاد قلم چی برگزار شد

  پنجاهمین جلسه هیات نظار بنیاد قلم چی برگزار شد


موضوعات پر جستجو
3/27/2023 5:26:56 PM