هادی مهدی زاده

هادی مهدی زاده
درباره من طراح سوال

مسئول درس شیمی گروه دوازدهم تجربی - گزینشگر گروه آزمون - طراح سوال - ویراستار

فعالیت در دسته بندی های

  • 84متوسطه
  • 4کنکوری ها و دوازدهم
  • 2کنکور 99
  • 1کلکسیون روش های مطالعه

آخرین مطالب