اسفراين

اسفراين -


مبینا مهدی زاده
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6472
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :33
تيزهوشان
فرزانگان
نگین سعیدی
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6147
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :31
تيزهوشان
فرزانگان
نیوشا ماهرکمالی
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 7105
سابقه کانونی : 4 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :29
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه دشتی اجقان
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6655
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
هلیا عبدی ساجدی
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5989
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
نازنین زهرا پاکروان
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6594
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
دینا قربانی شیراز
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5757
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
مهدیا فولادی
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5997
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
مائده سادات رسولی
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6342
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا قلی پور
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6466
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان
ستایش محمدپور
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان
سهیلا جعفری
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5637
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
فرزانگان
نرگس سلیمانی قراچولو
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6063
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان
نازنین غلامی
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5972
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان
6/8/2023 4:44:21 PM
Menu