زرند

زرند -


فاطمه علیزاده
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5841
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
محمد امین شریفی
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5154
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
علامه حلی پسر تیزهوشان
5/28/2023 6:32:50 AM