هشتگرد

رتبه های تک رقمی کنکور هشتگرد

علیرضا مفاخری
رتبه 3 منطقه 3
101 سال
محمد امین حاجی خداوردیان
رتبه 10 منطقه 3
97 سال
زهره دانش فضلی
رتبه 6 منطقه 3
93 سال
زیبا ابراهیمی لقا
رتبه 7 منطقه سه
90 سال
زیبا افشاری آقاجری
رتبه 6 منطقه سه
86 سال
حمیدرضا فیاض موحد
رتبه 4 منطقه سه
86 سال

6/9/2023 7:12:42 PM
Menu