نگین فرهاد نژاد

نگین فرهاد نژاد

نگین فرهاد نژاد
از بابل

رتبه ریاضی در منطقه : 964
تعداد آزمون : 65
سابقه در کانون : 4 سال
میانگین تراز کانون : 5603
رشته تحصیلی : دوازدهم ریاضی
نام پشتیبان : فاطمه سادات هاشمی عتیق
نام مدرسه : متوسطه 2 دخترانه استعداد هاي درخشان فرزانگان
964
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :5603
میانگین تراز نیمسال اول :5591
میانگین تراز نیمسال دوم :5612

کارنامه دانش آموز در کانون
6/8/2023 11:47:49 AM
Menu