برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان درک عمومی هنر درک عمومی ریاضی و فیزیک ترسیم فنی خلاقیت تصویری خلاقیت نمایشی خلاقیت موسیقی خواص مواد

دانشگاه تهران

20 6 5591 47 4 3 6 3 3 3 3 4 1 1 2
48

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

35 4 4984 3 3 6 2 1 4 3 2 1 1 1
22

دانشگاه هنرشيراز

18 4 4892 2 3 3 3 1 2 1 2 1 1 1
30

دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران

60 5 4685 2000 1 1 3 3 1 1 1 2 1 1 1
5

دانشگاه نيشابور

25 5 4724 3 2 4 1 1 2 1 1 1 1 1
6

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

35 5 4622 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1
12

دانشگاه شهيد چمران اهواز (محل تحصيل شوشتر)

40 5 4518 6010 2 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1
10

دانشگاه هنر تهران

15 4 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1
20

دانشگاه غيرانتفاعي سوره - تهران

60 4 1 3 3 3 1 3 1 1 1 1 2
9

دانشگاه هنر اصفهان

20 4 2 1 3 2 1 1 1 2 1 1 1
22

دانشگاه گيلان - رشت

35 3 3 1 5 4 1 5 3 1 1 1 1
15