برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان درک عمومی هنر درک عمومی ریاضی و فیزیک ترسیم فنی خلاقیت تصویری خلاقیت نمایشی خلاقیت موسیقی خواص مواد

دانشگاه هنر تهران

12 3 5433 82 5 5 7 6 2 4 4 2 1 2 1
25

دانشگاه دامغان

45 5 4810 3 1 4 5 1 3 1 1 2 1 1
7

دانشگاه دامغان

شبانه
15 5 5009 868 3 1 5 5 1 2 1 1 2 1 1
9