برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان درک عمومی هنر درک عمومی ریاضی و فیزیک ترسیم فنی خلاقیت تصویری خلاقیت نمایشی خلاقیت موسیقی خواص مواد

دانشگاه هنر اصفهان

30 4 5232 771 2 3 4 3 1 2 1 2 1 1 1
14

دانشگاه هنرشيراز

25 4 4758 2 2 4 4 1 2 1 1 1 1 1
5

دانشگاه هنر تهران

15 3 3 1 4 4 2 3 3 1 2 2 1
13