برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان درک عمومی هنر درک عمومی ریاضی و فیزیک ترسیم فنی خلاقیت تصویری خلاقیت نمایشی خلاقیت موسیقی خواص مواد

دانشگاه هنر تهران

16 6 5471 78 3 4 6 5 2 3 2 4 1 1 1
61

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

35 6 4993 2 2 4 2 1 3 2 3 1 1 1
27

دانشگاه هنر اسلامي تبريز

25 4 4975 2 1 3 2 1 1 1 3 1 1 2
14

دانشگاه گيلان - رشت

35 8 4942 927 1227 2 2 4 2 1 1 1 2 1 1 1
26

دانشگاه گلستان - گرگان

25 6 4792 1 2 4 2 1 1 1 2 1 1 1
6

دانشگاه شهيد چمران اهواز (محل تحصيل شوشتر)

40 8 4652 4865 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1
8

دانشگاه بجنورد

45 3 4506 1 2 3 1 1 2 1 2 1 1 1
5

دانشگاه نيشابور

35 8 4816 4006 2 1 4 3 1 1 1 1 1 1 1
9

دانشگاه هنر اصفهان

15 3 2 4 5 6 1 5 3 3 1 1 1
30

دانشگاه گيلان - رشت

شبانه
35 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1
2

دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران

60 4 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1
4