برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی

دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

10 4 5900 5 6 7 5 4 7 4 5 4 5 4 5
17

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

30 4 5412 4 2 5 4 3 6 4 2 2 6 3 5
12

دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

10 3 5 5 6 1 2 5 4 4 4 5 2 6
8

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

شبانه
20 3 2 1 2 1 1 3 1 1 2 2 2 3
7