برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج)

20 5 4808 28241 3 3 5 5 1 2 4 2 3
6

دانشگاه تبريز

20 6 4487 36639 3 3 5 2 1 1 2 2 3
6

دانشگاه فردوسي - مشهد

20 6 4578 48072 2 4 4 1 1 2 2 1 3
8

دانشگاه فردوسي - مشهد

شبانه
5 3 5 4 5 1 1 1 5 1 3
4