برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی

دانشگاه صنعتي شريف - تهران

70 41 6689 354 289 120 7 7 8 6 7 8 6
90

دانشگاه تهران

30 11 6401 493 441 6 7 8 7 6 7 6
51

دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران

50 18 6016 844 601 6 6 7 5 6 7 6
40

دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران

60 18 5917 853 400 5 6 7 5 5 6 6
29

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران

50 14 5355 1433 1042 614 6 6 7 4 5 6 5
23

دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)

30 5 5240 6 5 8 4 4 5 4
17

دانشگاه صنعتي اصفهان

85 40 5424 3520 1903 1152 1545 5 5 6 3 4 5 4
24

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

30 6 5487 1799 5 5 6 5 4 5 4
6

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

24 11 5026 2666 4 5 5 4 3 4 4
10

دانشگاه فردوسي - مشهد

35 23 5266 3792 1613 1662 5 5 6 4 4 5 4
13

دانشگاه صنعتي شيراز

18 7 5339 4795 4 3 5 4 4 4 3
13

دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
25 6 5443 3104 4 5 5 3 3 4 4
13

دانشگاه تبريز

24 7 5061 2965 3 4 5 3 3 5 4
19

دانشگاه تهران (محل تحصيل قم)

25 4 4835 4 4 7 4 4 4 3
4

دانشگاه فردوسي - مشهد

شبانه
10 5 5371 4 5 5 2 3 4 4
4

دانشگاه زنجان

35 11 4743 6280 2512 4 3 3 2 2 2 2
6

دانشگاه صنعتي قم

35 5 4879 4 4 5 3 3 2 2
3

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

40 14 4742 5489 3764 4 3 4 2 2 2 3
6

دانشگاه يزد

45 30 5004 4689 4345 3269 3 4 5 2 3 3 3
6

دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان)

20 5 5432 3 4 5 3 3 3 3
10

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

30 7 4821 4831 2 4 6 2 2 3 3
8

دانشگاه كاشان

26 10 4948 6057 3340 3 3 5 3 3 5 3
13

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

شبانه
16 8 4899 5377 3 4 4 4 2 2 3
2

دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران

60 7 4980 5416 3 4 5 5 3 3 2
3

مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا

32 7 4791 6994 2 3 4 3 2 3 2
2

دانشگاه تبريز

شبانه
16 11 5025 6624 3 3 4 3 2 3 3
9

دانشگاه صنعتي شاهرود

30 5 4891 3 3 4 1 2 2 1
0

دانشگاه دامغان

45 10 4503 11043 6705 3 2 3 2 1 1 1
1

دانشگاه اردکان

25 10 4565 8632 3 3 4 1 2 2 2
1

دانشگاه اراک

40 7 4545 7629 3 4 3 1 2 2 2
4

دانشگاه گلستان - گرگان

25 6 4510 8056 3 3 4 3 2 1 2
2

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

شبانه
15 7 4521 8380 2 3 3 2 1 1 1
2

دانشگاه سمنان

40 7 4807 9387 3 4 5 1 2 2 2
1

دانشگاه قم

60 10 4864 8831 4602 3 3 3 3 2 2 1
1

دانشگاه غيرانتفاعي آل طه - تهران (ويژه خواهران)

60 6 4582 8920 3 3 4 4 2 1 2
0

دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل رودسر)

45 11 4726 12081 9509 2 3 4 3 2 2 2
2

دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل تهران)

80 12 4423 9006 11855 3 3 4 3 2 2 2
0

دانشگاه كردستان - سنندج

60 13 4432 16360 9681 2 2 3 2 1 1 1
3

دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان

30 7 4318 17286 9546 3 2 3 1 1 1 1
1

دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر

40 11 4496 11096 3 2 3 3 1 2 1
1

دانشگاه اروميه

40 11 4500 14579 10473 2 3 3 2 1 2 2
0

دانشگاه ميبد

35 14 4448 12162 3 2 3 1 1 1 1
1

دانشگاه تفرش

50 10 4611 12875 2 3 3 2 2 2 2
1

دانشگاه خليج فارس - بوشهر (محل تحصيل جم)

50 7 4205 9135 2 2 2 1 1 1 1
0

دانشکده فني و مهندسي گلپايگان

60 14 4491 15922 10027 2 3 4 2 2 2 2
5

دانشگاه صنعتي اروميه

45 6 4277 2 2 3 3 1 1 1
1

دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر

شبانه
20 8 4515 13519 3 2 3 2 1 1 1
1

دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول

40 14 4483 16937 2 2 3 2 1 1 1
6

دانشگاه اردکان

شبانه
5 3 4260 2 2 1 1 2 1 1
2

دانشگاه گلستان - گرگان

شبانه
5 3 4384 3 2 2 1 2 1 1
2

دانشگاه غيرانتفاعي صدرالمتالهين - تهران (ويژه برادران)

0 10 4297 19055 2 2 2 1 1 1 1
2

دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان

60 13 4180 19486 12955 2 2 2 1 1 1 1
1

دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند

80 10 4611 14419 18977 2 2 2 3 2 2 1
0

دانشگاه سمنان

شبانه
40 7 4318 22155 2 2 3 2 1 1 1
2

دانشگاه صنعتي شاهرود

شبانه
20 4 4353 2 2 2 1 1 1 1
1

دانشگاه بجنورد

45 8 4473 19390 8077 2 2 2 1 1 1 1
0

دانشگاه صنعتي قوچان

50 10 4495 19508 10054 2 2 2 1 1 1 1
1

دانشگاه صنعتي كرمانشاه

30 4 4463 14336 3 3 4 1 1 1 2
1

دانشگاه بوعلي سينا - همدان (محل تحصيل تويسركان)

40 4 4548 15989 2 3 3 3 1 1 1
1

مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين

60 6 4366 15774 2 1 2 1 1 1 1
0

دانشگاه غيرانتفاعي ابرار - تهران (ويژه خواهران)

0 6 4352 16653 2 2 3 1 1 1 1
0

دانشگاه صنعتي بيرجند

45 10 4279 23402 20629 2 3 2 1 1 1 1
2

مركز اموزش عالي محلات

50 12 4284 23429 20663 14214 2 2 2 1 1 1 1
0

دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-آبيک

60 5 4322 19508 1 2 2 2 1 1 1
1

مرکز آموزش عالي لار

0 3 4352 1 2 2 1 1 1 1
1

دانشگاه غيرانتفاعي رجا - قزوين

60 12 4359 21218 21172 1 2 1 1 1 1 1
1

دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد کاشاني - آبيک

60 5 4448 20816 2 2 1 1 1 1 1
1

دانشگاه تربت حيدريه

60 7 4106 24103 1 1 1 1 1 1 1
0

مجتمع آموزش عالي بم

50 3 4232 1 1 2 1 1 1 1
1

دانشکده فني ومهندسي گرمسار

40 4 4243 3 3 4 4 2 2 2
3