برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی

دانشگاه يزد

9 3 4657 3 3 3 6 1 1 4
3

دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان

7 3 4134 2 2 4 1 1 1 1
1

دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان

8 3 12049 1 2 2 1 1 1 1
1

دانشگاه شهرکرد

6 3 4682 2 3 2 2 2 2 1
3

دانشگاه يزد

9 3 4465 2 3 4 2 1 1 3
0

دانشگاه زنجان

10 4 4488 15880 1 3 3 2 1 1 1
1

دانشگاه كردستان - سنندج

10 3 3992 1 2 1 1 1 1 1
4

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران

8 3 5277 4 5 5 6 4 4 5
18

دانشگاه كاشان

5 3 3 3 5 1 2 3 2
6