فيض آبادتربت حيدريه

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر فيض آبادتربت حيدريه

اسماعیل زاده حامد

اسماعیل زاده حامد

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

5سال کانونی / 83 آزمون

زبان
اصفی ام البنین

اصفی ام البنین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | شهريه پرداز

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
ذبیحی سجاد

ذبیحی سجاد

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 82 آزمون

انسانی
صفری حسین

صفری حسین

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
عباسی فاطمه

عباسی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
احمدنژاد سینا

احمدنژاد سینا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
زارع احمد

زارع احمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
ملک حسنی دوغ آبادی فاطمه

ملک حسنی دوغ آبادی فاطمه

علوم سياسي|دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

5سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
دباغی رضا

دباغی رضا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
نادری اسما

نادری اسما

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
صفارزاده ابوالفضل

صفارزاده ابوالفضل

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
موسوی مریم سادات

موسوی مریم سادات

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
محمدزاده فاطمه

محمدزاده فاطمه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
عابدزاده زینب

عابدزاده زینب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
پایدارفیض آبادی مهلا

پایدارفیض آبادی مهلا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
مومنی رسول

مومنی رسول

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
کلندرزهی پور فریبا

کلندرزهی پور فریبا

حسابداري|مجتمع اموزش عالي سراوان | نوبت دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
عباس پور اول محیا

عباس پور اول محیا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
خرمی علی

خرمی علی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
فهیم پریسا

فهیم پریسا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ابوترابی امیررضا

ابوترابی امیررضا

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
خرمی محمد

خرمی محمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
زردادخانی حانیه

زردادخانی حانیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
کیان نیا مصطفی

کیان نیا مصطفی

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
مرادی مهدیه

مرادی مهدیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
جعفری نگین

جعفری نگین

علوم ومهندسي اب|دانشگاه زابل | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
نوروزی آلی زهرا

نوروزی آلی زهرا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
خواجه ئی منصوره

خواجه ئی منصوره

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
محمدی زهرا

محمدی زهرا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
علی زاده امیرمحمد

علی زاده امیرمحمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | شهريه پرداز

1سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
قوم عبدل آبادی الهام

قوم عبدل آبادی الهام

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
پرخاشخور راضیه

پرخاشخور راضیه

حسابداري|دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
عیدزاده مژگان

عیدزاده مژگان

مديريت صنعتي|مجتمع اموزش عالي گناباد | نوبت دوم

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
محولاتی مقدم خیرآبادی الهام

محولاتی مقدم خیرآبادی الهام

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
فروزان فرهاد

فروزان فرهاد

حسابداري|دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
مستکملی محمد

مستکملی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
منصوریان مریم

منصوریان مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
یعقوبی نصرآبادی محمد

یعقوبی نصرآبادی محمد

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
یزداندوست امیر

یزداندوست امیر

جامعه شناسي|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
سعیدی عبدل آبادی مهدی

سعیدی عبدل آبادی مهدی

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
پورعباس زهره

پورعباس زهره

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محمدی علی

محمدی علی

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
کاظمی نیا مهدی

کاظمی نیا مهدی

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
میرخالقی مهسا

میرخالقی مهسا

تاريخ|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
عباس پورجوان امیرمحمد

عباس پورجوان امیرمحمد

علوم ومهندسي اب|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
خلقی زینب

خلقی زینب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قربانی زهرا

قربانی زهرا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربت حيدريه | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
آدینه شادمهری علی

آدینه شادمهری علی

جغرافيا|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
یعقوب نیا حسین

یعقوب نیا حسین

حسابداري|دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
موسوی فاطمه سادات

موسوی فاطمه سادات

علوم قران وحديث|دانشکده علوم انساني وهنرحضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
سعیدی رضا

سعیدی رضا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
یعقوبی ریحانه

یعقوبی ریحانه

روانشناسي|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صفری نصرآبادی علیرضا

صفری نصرآبادی علیرضا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
حداد حسن آبادی زهرا

حداد حسن آبادی زهرا

مهندسي عمران|مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
محمدی سجاد

محمدی سجاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
علی نیا فیض آبادی سینا

علی نیا فیض آبادی سینا

حسابداري|دانشگاه بجنورد | نوبت دوم

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
صادقی رسول

صادقی رسول

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اسماعیل نیا مبین

اسماعیل نیا مبین

حسابداري|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
حسن نژاد سنجدک مینا

حسن نژاد سنجدک مینا

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
اسماعیلی سجاد

اسماعیلی سجاد

حقوق|موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
ترابی فیض ابادی ابوالفضل

ترابی فیض ابادی ابوالفضل

مديريت بازرگاني|مجتمع اموزش عالي گناباد | نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
5/29/2023 9:29:55 AM
Menu