سيرجان

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر سيرجان

رفعتی نیا محمد

رفعتی نیا محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

8سال کانونی / 135 آزمون

انسانی
خواجوئی قرائی محمد امین

خواجوئی قرائی محمد امین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

7سال کانونی / 128 آزمون

تجربی
محمودآبادی ابوالفضل

محمودآبادی ابوالفضل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

8سال کانونی / 126 آزمون

تجربی
شریف پور قهستانی مهدیه

شریف پور قهستانی مهدیه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

7سال کانونی / 126 آزمون

ریاضی
عمادآبادی فاطمه

عمادآبادی فاطمه

مهندسي برق|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

7سال کانونی / 126 آزمون

ریاضی
یزدی یحیی آبادی راضیه

یزدی یحیی آبادی راضیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

6سال کانونی / 114 آزمون

تجربی
محمودآبادی فاطمه

محمودآبادی فاطمه

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

5سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
ایران نژاد پاریزی محمد امین

ایران نژاد پاریزی محمد امین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
حسینی زیدآبادی سیدامیرمحمد

حسینی زیدآبادی سیدامیرمحمد

مهندسي طبيعت|دانشگاه تهران | روزانه

5سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
پاریزی عاطفه

پاریزی عاطفه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | شهريه پرداز

5سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
صادقی گوغری امیرحسین

صادقی گوغری امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
حیدری محمدجواد

حیدری محمدجواد

حسابداري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

6سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
شهیدی سیدمحمدجواد

شهیدی سیدمحمدجواد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

6سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
زمزم فاطمه

زمزم فاطمه

مشاوره|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

5سال کانونی / 90 آزمون

انسانی
تاج آبادی پور آرین

تاج آبادی پور آرین

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

5سال کانونی / 89 آزمون

ریاضی
رنجبرتوتوئی آرش

رنجبرتوتوئی آرش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
امانی لری امیرحسین

امانی لری امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
میرحسینی افشار امیررضا

میرحسینی افشار امیررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

4سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
طلابیگی امیرحسین

طلابیگی امیرحسین

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
معصومی اردیزی زهرا

معصومی اردیزی زهرا

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
محمدی پاقلعه مهران

محمدی پاقلعه مهران

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
نعمتی ریحانه

نعمتی ریحانه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

5سال کانونی / 81 آزمون

ریاضی
سلطانی پور حسین

سلطانی پور حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
شکاری مکی آبادی نژاد محمدمهدی

شکاری مکی آبادی نژاد محمدمهدی

داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال دوم

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
قنبری بهار

قنبری بهار

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
رحیمی سیما

رحیمی سیما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
صبوری علی اکبر

صبوری علی اکبر

مهندسي عمران|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

6سال کانونی / 79 آزمون

ریاضی
شهریارپناه امیرحسین

شهریارپناه امیرحسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي سيرجان | نوبت دوم

5سال کانونی / 78 آزمون

ریاضی
محمودآبادی سعید

محمودآبادی سعید

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

ریاضی
بارچی نژاد محمدصدرا

بارچی نژاد محمدصدرا

مهندسي عمران|دانشگاه شيراز | روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

ریاضی
طغرلی مهدی

طغرلی مهدی

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
چراغی پور فاطمه

چراغی پور فاطمه

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

5سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
خواجوئی نژاد فاطمه

خواجوئی نژاد فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
اسلام پناه محمدامین

اسلام پناه محمدامین

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه

5سال کانونی / 75 آزمون

ریاضی
عابدینی پاریزی ابوالفضل

عابدینی پاریزی ابوالفضل

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | روزانه

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
مجیبی عرفان

مجیبی عرفان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

ریاضی
جهانشاهی علی

جهانشاهی علی

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

ریاضی
قشم پور حسین

قشم پور حسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه شيراز | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

ریاضی
خوشقامت محمد

خوشقامت محمد

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

6سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
‌آژ امیرعلی

‌آژ امیرعلی

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 72 آزمون

ریاضی
نادری ده قطب الدینی حسین

نادری ده قطب الدینی حسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | شهريه پرداز-نيمسال دوم

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
محمودآبادی حسین

محمودآبادی حسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
عوض پورعمادآبادی فاطمه

عوض پورعمادآبادی فاطمه

رياضيات وکاربردها|دانشگاه اصفهان | نوبت دوم

5سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
ایران نژادپاریزی دانیال

ایران نژادپاریزی دانیال

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
صادقی پور ابوالفضل

صادقی پور ابوالفضل

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

5سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
نصرت آبادی فاطمه

نصرت آبادی فاطمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | شهريه پرداز

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
حمزه نژاد علی

حمزه نژاد علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | شهريه پرداز-نيمسال اول

6سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
درویشی نیکتا

درویشی نیکتا

حسابداري|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

5سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
کیوانی هفشجانی احمد

کیوانی هفشجانی احمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
رفعتی علیرضا

رفعتی علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
کوچکی فاطمه

کوچکی فاطمه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
شکری پورجمالی محمدرضا

شکری پورجمالی محمدرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
سلیمانی ساردو حمیدرضا

سلیمانی ساردو حمیدرضا

حسابداري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

4سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
شول مبینا

شول مبینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
محمودآبادی محمد

محمودآبادی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
پروازه مریم

پروازه مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
کریمی پور ملیکا

کریمی پور ملیکا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | شهريه پرداز-نيمسال اول

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
اکبری نسب محمودآبادی رضا

اکبری نسب محمودآبادی رضا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
خراسانی نیا زینب

خراسانی نیا زینب

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
خضری اشکان

خضری اشکان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
نجف آبادی پور اسما

نجف آبادی پور اسما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
عباسی نسب لری راضیه

عباسی نسب لری راضیه

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

انسانی
ارقند امیرحسین

ارقند امیرحسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

3سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
بهرامی خواجوئی عسل

بهرامی خواجوئی عسل

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
خوارزمی نسترن

خوارزمی نسترن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
رضوانی پور انیس

رضوانی پور انیس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
جعفر خانی رضا

جعفر خانی رضا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
افشنگ محدثه

افشنگ محدثه

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
اسدی زیدآبادی فاطمه

اسدی زیدآبادی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
روح الامینی حدیث

روح الامینی حدیث

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
خواجوئی کرانی فاطمه

خواجوئی کرانی فاطمه

فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

انسانی
اسلام پناه مریم

اسلام پناه مریم

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
رضوانی زاده علی

رضوانی زاده علی

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

4سال کانونی / 61 آزمون

انسانی
شاه مرادی فریدونی فاطمه

شاه مرادی فریدونی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

4سال کانونی / 61 آزمون

انسانی
اسفندیاری باغبمیدی امیرمحمد

اسفندیاری باغبمیدی امیرمحمد

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
قاسمی نژاد فاطمه

قاسمی نژاد فاطمه

حسابداري|دانشگاه اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

انسانی
اسدی الهام

اسدی الهام

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
صادقی گوغری مهدی

صادقی گوغری مهدی

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
یوسفی کاخکی محسن

یوسفی کاخکی محسن

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
اکبری فاطمه

اکبری فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
مرادپور امیررضا

مرادپور امیررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
کوچکی فاطمه

کوچکی فاطمه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
کریمی کیمیا

کریمی کیمیا

مهندسي صنايع|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
ده شیری پاریزی علی

ده شیری پاریزی علی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
زیدآبادی نژاد سحر

زیدآبادی نژاد سحر

رياضيات وکاربردها|دانشگاه اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
روح الامینی ابوالفضل

روح الامینی ابوالفضل

حقوق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
سرداری پور حسین

سرداری پور حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
قرائی خضری کیمیا

قرائی خضری کیمیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
اطمینان سیرجانی حمیدرضا

اطمینان سیرجانی حمیدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
نصرت آبادی رعنا

نصرت آبادی رعنا

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
یعقوبی پور فاطمه

یعقوبی پور فاطمه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 55 آزمون

زبان
یوسفی علی

یوسفی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
قاسمی نژادرائینی نازنین

قاسمی نژادرائینی نازنین

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
آتشی پور سیدعلی

آتشی پور سیدعلی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
شکوهی نژاد هستی

شکوهی نژاد هستی

مردم شناسي|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
مسعودی فاطمه

مسعودی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
زیدآبادی نژاد ابوالفضل

زیدآبادی نژاد ابوالفضل

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
مکی آبادی محمدصادق

مکی آبادی محمدصادق

مهندسي برق|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
قاسمی نژاد محمد مهدی

قاسمی نژاد محمد مهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه يزد | روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
مکی آبادی شیلا

مکی آبادی شیلا

مديريت مالي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | نوبت دوم

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
قاسمی نژاد رائینی علی

قاسمی نژاد رائینی علی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

5سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
خضری قرائی سارا

خضری قرائی سارا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
علی بیگی نژاد اسماء

علی بیگی نژاد اسماء

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
صبوری علی

صبوری علی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
کریمی گوغری هدیه

کریمی گوغری هدیه

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
محمودپورمشیزی امیرحسین

محمودپورمشیزی امیرحسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
عطاری سید ارشیا

عطاری سید ارشیا

مهندسي شيمي|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
اسفندیارپور زهرا

اسفندیارپور زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
ناصری پرتکلو فاطمه

ناصری پرتکلو فاطمه

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
خضری پور فائزه

خضری پور فائزه

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
اسمعیل پور کرانی امینه

اسمعیل پور کرانی امینه

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
سیاهکوهی نیا یاسمن

سیاهکوهی نیا یاسمن

علوم ورزشي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
اسدی زیدآبادی امیرحسین

اسدی زیدآبادی امیرحسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل شهيدعباسپور

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
خلیلی هدیه

خلیلی هدیه

مهندسي نفت|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
ده شیری پاریزی احسان

ده شیری پاریزی احسان

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
ایرانمنش پاریزی الهه

ایرانمنش پاریزی الهه

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
زینلی پاریزی محمدعرفان

زینلی پاریزی محمدعرفان

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدقشم | خودگردان دانشگاه آزاد

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
عوض پورعمادآبادی ریحانه

عوض پورعمادآبادی ریحانه

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي اصفهان | نوبت دوم

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
بهنام فاطمه

بهنام فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
راستی حجت

راستی حجت

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
یوسف زاده الهه

یوسف زاده الهه

جغرافيا|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
ابراهیمی قره قیونلو زهرا

ابراهیمی قره قیونلو زهرا

علوم ورزشي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
قاسمی نژادرائینی حسین

قاسمی نژادرائینی حسین

مهندسي برق|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
نجیب ایسینی مریم

نجیب ایسینی مریم

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
جان محمدی عرب بهاره

جان محمدی عرب بهاره

علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
کورکی نژادقرائی عذری

کورکی نژادقرائی عذری

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

4سال کانونی / 41 آزمون

زبان
اسدی زیدآبادی امیرمهدی

اسدی زیدآبادی امیرمهدی

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
بایگان نازنین

بایگان نازنین

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
امیری شمسی گوشکی محمدجواد

امیری شمسی گوشکی محمدجواد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
کرم پور سعادت آبادی فاطمه

کرم پور سعادت آبادی فاطمه

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
زارعی ده سراجی محمد

زارعی ده سراجی محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
پورشاه نظری امیر مهدی

پورشاه نظری امیر مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
روح الامینی عاطفه

روح الامینی عاطفه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
خراسانی علی

خراسانی علی

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
نجاتی امیرحسین

نجاتی امیرحسین

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
اسدی زیدابادی فاطمه

اسدی زیدابادی فاطمه

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
سیوندی صابر

سیوندی صابر

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مداح الحسینی سبحان

مداح الحسینی سبحان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي سيرجان | نوبت دوم

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
آباده فاطمه

آباده فاطمه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
خاک نژاد نازنین

خاک نژاد نازنین

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مهدوی فر نرجس

مهدوی فر نرجس

روانشناسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
بلوردی فاطمه

بلوردی فاطمه

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سجادیان ستایش

سجادیان ستایش

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
منتظری هدیه

منتظری هدیه

حسابداري|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
ذکائی مریم

ذکائی مریم

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي سيرجان | نوبت دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
رضائی لری فاطمه

رضائی لری فاطمه

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
حیدری جامع بزرگی فاطمه

حیدری جامع بزرگی فاطمه

شيمي کاربردي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
نجف آبادی پور محمد

نجف آبادی پور محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
امانی لری عرفان

امانی لری عرفان

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
شهبا فاطمه

شهبا فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
اطمینان حسین

اطمینان حسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
شیبانی شیوا

شیبانی شیوا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | شهريه پرداز-نيمسال دوم

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
متین عمید

متین عمید

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
یحیی پورافشار مهدی

یحیی پورافشار مهدی

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

4سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
رضوانیان امیرحسین

رضوانیان امیرحسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
حاج ابراهیمی فائزه

حاج ابراهیمی فائزه

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
احمدی نرجس سادات

احمدی نرجس سادات

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي سيرجان | نوبت دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
نورمندی پور یاسین

نورمندی پور یاسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان | نوبت دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
سلمانی طاها

سلمانی طاها

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
قاسمی پاریزی امیررضا

قاسمی پاریزی امیررضا

مهندسي برق|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
عزت آبادی پور سجاد

عزت آبادی پور سجاد

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
رفعتی ملیکا

رفعتی ملیکا

مهندسي معماري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران شيراز | نوبت دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
مسعودی ابوالفضل

مسعودی ابوالفضل

مهندسي مکانيک|مجتمع اموزش عالي بم | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
احدی پور زهرا

احدی پور زهرا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
سینائی نگار

سینائی نگار

مهندسي مکانيک|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
پورشاه آبادی فرهاد

پورشاه آبادی فرهاد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
نعمتی علیرضا

نعمتی علیرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
اسدی زیدآبادی علی

اسدی زیدآبادی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول

1سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ابراهیمی پاریزی سیدفواد

ابراهیمی پاریزی سیدفواد

مهندسي مکانيک|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
شاه محمدی علی

شاه محمدی علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
زنداقطاعی محمدمهدی

زنداقطاعی محمدمهدی

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
منصوری فر افشین

منصوری فر افشین

مهندسي برق|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
زیدآبادی نژاد زهرا

زیدآبادی نژاد زهرا

اقتصادکشاورزي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
نصرت آبادی فاطمه

نصرت آبادی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
اسفندیارپور محمدمهدی

اسفندیارپور محمدمهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
رضوی ناچوئی ابوالفضل

رضوی ناچوئی ابوالفضل

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
رادفر فاطمه

رادفر فاطمه

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
کاظمی جامع بزرگی امیرحسین

کاظمی جامع بزرگی امیرحسین

مهندسي معدن|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
محمودآبادی علی

محمودآبادی علی

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
رونقی سیرجانی علی

رونقی سیرجانی علی

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
شیبانی تذرجی فاطمه

شیبانی تذرجی فاطمه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
قرشی نسب فائزه السادات

قرشی نسب فائزه السادات

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحديزد | دانشگاه ازاد

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ده شیری پاریزی مریم

ده شیری پاریزی مریم

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
محیاپورلری حمزه

محیاپورلری حمزه

مهندسي برق|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
نصیری پاریزی ملیحه

نصیری پاریزی ملیحه

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شهبا زهرا

شهبا زهرا

حسابداري|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نژاد کورکی محمدحسن

نژاد کورکی محمدحسن

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
ایران نژادپاریزی زهره

ایران نژادپاریزی زهره

مهندسي شيمي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
نبوی فاطمه

نبوی فاطمه

حسابداري|دانشگاه جهرم | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
نژاد پور اسمعیلی مرتضی

نژاد پور اسمعیلی مرتضی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
نجف آبادی پور آرتین

نجف آبادی پور آرتین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ایران نژادپاریزی مهناز

ایران نژادپاریزی مهناز

مهندسي معماري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حاج محمدی عرفان

حاج محمدی عرفان

مهندسي مکانيک|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
شهبا مهلا

شهبا مهلا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
شمس الدین فرد زهرا

شمس الدین فرد زهرا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
غربا مهسا

غربا مهسا

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي سيرجان | نوبت دوم

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
قاسمی نژاد رائینی فاطمه

قاسمی نژاد رائینی فاطمه

حسابداري|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حاج ابراهیمی نیا امیرمحمد

حاج ابراهیمی نیا امیرمحمد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
محمود آقائی یونس

محمود آقائی یونس

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
خانی زاده پاریزی صالح

خانی زاده پاریزی صالح

مهندسي برق|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
قاسمی نژاد رائینی ابوالفضل

قاسمی نژاد رائینی ابوالفضل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
دانشمندصوغانی آیلین

دانشمندصوغانی آیلین

مهندسي برق|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ملک محمدی امیر

ملک محمدی امیر

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
بحرینی علی

بحرینی علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
حاج محمدی سبحان

حاج محمدی سبحان

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
برجی هویشانی مریم

برجی هویشانی مریم

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
محیاپور لری حدیث

محیاپور لری حدیث

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
اسکندری نسب فاطمه

اسکندری نسب فاطمه

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

زبان
کریم قاسمی پریسا

کریم قاسمی پریسا

مهندسي معماري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
جعفری عرفان

جعفری عرفان

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
احدی پور حمزه

احدی پور حمزه

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
بهیم سعیده

بهیم سعیده

مديريت صنعتي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
قاسمی نژاد رائینی محمدامین

قاسمی نژاد رائینی محمدامین

مهندسي معدن|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
بحرانی نرجس

بحرانی نرجس

زبان وادبيات عربي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
طباطبایی نژاد نرگس السادات

طباطبایی نژاد نرگس السادات

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
میرزائی نژاد فائزه

میرزائی نژاد فائزه

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
نجفی پاریزی نیما

نجفی پاریزی نیما

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سلیمی بنیامین

سلیمی بنیامین

علوم قران وحديث|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
حاج ابراهیمی ساناز

حاج ابراهیمی ساناز

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
کرمی پور زیدآبادی محسن

کرمی پور زیدآبادی محسن

علوم دامي|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عربی محمدجواد

عربی محمدجواد

مهندسي برق|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ناصر محمد

ناصر محمد

مهندسي برق|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
هاشمی نسب امین

هاشمی نسب امین

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
جهانشاهی سارینا

جهانشاهی سارینا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مقتدری امیرحسین

مقتدری امیرحسین

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سرداری پور علی محمد

سرداری پور علی محمد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مرزنگی نژاد ابوالفضل

مرزنگی نژاد ابوالفضل

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سيرجان | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
آقامیرلوخیری مهدی

آقامیرلوخیری مهدی

مرمت بناهاي تاريخي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

هنر
افشار جهانشاهی علیرضا

افشار جهانشاهی علیرضا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
هندیزی یزدی امید

هندیزی یزدی امید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
کریمی گوغری هدیه

کریمی گوغری هدیه

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رونق زاده زهرا

رونق زاده زهرا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
شهبا علی مهدی

شهبا علی مهدی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سيرجان | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
برزکار امیرحسین

برزکار امیرحسین

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي سيرجان | نوبت دوم

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محمدی نژاد محمدحسن

محمدی نژاد محمدحسن

مهندسي برق|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بخشی پاریزی فاطمه

بخشی پاریزی فاطمه

هنراسلامي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

2سال کانونی / 17 آزمون

هنر
عدالتی زهرا

عدالتی زهرا

حقوق|دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
قاسمی نژاد راینی علیرضا

قاسمی نژاد راینی علیرضا

جامعه شناسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
صفائی ایمان

صفائی ایمان

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
آذرخشی الهه

آذرخشی الهه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عزت آبادی پور سجاد

عزت آبادی پور سجاد

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
موسائی پور فاطمه

موسائی پور فاطمه

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
صفرپورعسکری سبحان

صفرپورعسکری سبحان

مهندسي مکانيک|مجتمع اموزش عالي بم | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
امیرزاده محمدمهدی

امیرزاده محمدمهدی

مهندسي پليمر|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نژادخراسانی امیررضا

نژادخراسانی امیررضا

مهندسي صنايع|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اسدی زیدآبادی نیلوفر

اسدی زیدآبادی نیلوفر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عباسی امیرمهدی

عباسی امیرمهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
خواجوئی میرزاده امیرمهدی

خواجوئی میرزاده امیرمهدی

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پروان امیرصالح

پروان امیرصالح

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سيرجان | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
بارانی احمدرضا

بارانی احمدرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حیدری عاطفه

حیدری عاطفه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بیگ زاده آیدا

بیگ زاده آیدا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
فتحی فاضل

فتحی فاضل

علوم سياسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
خداپرست فاطمه

خداپرست فاطمه

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محمودآبادی امیرمهدی

محمودآبادی امیرمهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
امام قلی زاده گویینی فاطمه

امام قلی زاده گویینی فاطمه

حسابداري|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
شول فاطمه

شول فاطمه

اقتصاد|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
اسلامی محمودآبادی مصطفی

اسلامی محمودآبادی مصطفی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خوارزمی محمدصادق

خوارزمی محمدصادق

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
علیرضا زاده مینا

علیرضا زاده مینا

فيزيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
محمدی سلیمانی محمدعلی

محمدی سلیمانی محمدعلی

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
حسن آبادی نژاد فاطمه

حسن آبادی نژاد فاطمه

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
قادری محمدمهدی

قادری محمدمهدی

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
اسکندری نسب سیاهکوهی مهدیه

اسکندری نسب سیاهکوهی مهدیه

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
آباده ای محمدحسین

آباده ای محمدحسین

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
اریانا محمدرضا

اریانا محمدرضا

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
زیدآبادی نژاد محدثه

زیدآبادی نژاد محدثه

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
قربانی الهام

قربانی الهام

مديريت بازرگاني|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
پورخسروانی علی

پورخسروانی علی

رياضيات وکاربردها|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
قاسمی نژاد راینی سارا

قاسمی نژاد راینی سارا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
خواجوئی محمدحسین

خواجوئی محمدحسین

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مکنونی گیلانی سپیده

مکنونی گیلانی سپیده

مهندسي معماري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران کرمان -حضرت فاطمه /س / | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
خادم الحسینی مرتضی

خادم الحسینی مرتضی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
کریمی نیا اسماء

کریمی نیا اسماء

زبان وادبيات عربي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
نژاد شاه بداغی آیدا

نژاد شاه بداغی آیدا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سعادتی فر محمد

سعادتی فر محمد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سيرجان | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
صبوری لیلی

صبوری لیلی

علوم ورزشي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمودآبادی مریم

محمودآبادی مریم

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
مرادپور امیرحسین

مرادپور امیرحسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مکی آبادی امیرحسین

مکی آبادی امیرحسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
شجاعی فر امیررضا

شجاعی فر امیررضا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سيرجان | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
نصرت آبادی رضا

نصرت آبادی رضا

مهندسي معدن|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
فتحی جابر

فتحی جابر

شيمي کاربردي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
قاسمی نژاد راحله

قاسمی نژاد راحله

مهندسي شيمي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
نجارزاده گوغری علی

نجارزاده گوغری علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
خواجوئی میرزاده کیان

خواجوئی میرزاده کیان

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
میرزاحسینی مبینا

میرزاحسینی مبینا

مديريت بازرگاني|دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار | نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
پوررضاقلی امیرحسین

پوررضاقلی امیرحسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
زرکش امیرحسین

زرکش امیرحسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
برزکار علی

برزکار علی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
احمدی نژاد عرفان

احمدی نژاد عرفان

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
مسلمی زاده محمد علی

مسلمی زاده محمد علی

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
پورمهدی آبادی مهدی

پورمهدی آبادی مهدی

مديريت صنعتي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نظری محمودآبادی پوریا

نظری محمودآبادی پوریا

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
نقوی فاطمه

نقوی فاطمه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
پورغربا امیرمسعود

پورغربا امیرمسعود

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي سيرجان | نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
تانوردی نسب فرزانه

تانوردی نسب فرزانه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
نصرت آبادی آیدا

نصرت آبادی آیدا

مهندسي مکانيک|دانشگاه جهرم | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
شهابی نژاد محمدصادق

شهابی نژاد محمدصادق

مهندسي برق|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
ملک پورافشار نازنین زهرا

ملک پورافشار نازنین زهرا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

زبان
ملک محمدی علی

ملک محمدی علی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
شریعت نژاد محمدحسین

شریعت نژاد محمدحسین

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
پورشاه نظری امین

پورشاه نظری امین

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
خواجوئی فرائی مهدیه

خواجوئی فرائی مهدیه

مهندسي عمران|مرکزاموزش عالي استهبان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
حسینی افشار سیدحسین

حسینی افشار سیدحسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
نصراله پور محمدصالح

نصراله پور محمدصالح

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
عزت آبادی پور زهرا

عزت آبادی پور زهرا

علوم سياسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
ارجمندی ایراندخت

ارجمندی ایراندخت

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
گلزاری حسنی

گلزاری حسنی

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

زبان
سومندر مهدی

سومندر مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
ایران نژاد پاریزی فاطمه

ایران نژاد پاریزی فاطمه

مهندسي شيمي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
6/8/2023 11:34:16 AM
Menu