رحيم آباد

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر رحيم آباد

قلی پور محمد

قلی پور محمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

5سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
صادقی علیرضا

صادقی علیرضا

مهندسي برق|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

ریاضی
علیزاده دزلی سعیده

علیزاده دزلی سعیده

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
نقره علی پور قاسم آباد بهار

نقره علی پور قاسم آباد بهار

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

5سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
قربانی کندسری محمد

قربانی کندسری محمد

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

3سال کانونی / 60 آزمون

انسانی
مرادی لات مریم

مرادی لات مریم

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

2سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
کریمی میثم

کریمی میثم

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

3سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
غلامی لات افشین

غلامی لات افشین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
تسلیمی اشکلک محمد رضا

تسلیمی اشکلک محمد رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان-نيمسال اول

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
یوسفعلیزاده فرشته

یوسفعلیزاده فرشته

علوم وصنايع غذايي|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
گل بابائی اشکلک رضا

گل بابائی اشکلک رضا

مهندسي عمران|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
قسمتی کاکرود نیما

قسمتی کاکرود نیما

ميکروبيولوژي|دانشگاه ملاير | نوبت دوم

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عشوری بیجارگاه محمد مهدی

عشوری بیجارگاه محمد مهدی

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
میر حسینی سیده غزاله

میر حسینی سیده غزاله

شيمي محض|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
غلامی علی

غلامی علی

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
باباخانی ریسنی میثم

باباخانی ریسنی میثم

علوم قران وحديث|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
خرسندی پوریا

خرسندی پوریا

مهندسي دريا|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
نوروزی رضا

نوروزی رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
حسن پور پویا

حسن پور پویا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
آقاجانی نیلو مهرشاد

آقاجانی نیلو مهرشاد

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
یوسفی جوردهی عارف

یوسفی جوردهی عارف

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
عبدی روح الله

عبدی روح الله

مديريت بازرگاني|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
نظافت دنیا

نظافت دنیا

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مهدی پور سید آریا

مهدی پور سید آریا

مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اسماعیل زاده فاطمه

اسماعیل زاده فاطمه

علوم تربيتي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
حق شناس قاضی محله علی

حق شناس قاضی محله علی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
امید علیپور کلرودی میلاد

امید علیپور کلرودی میلاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
گل بابائی مبینا

گل بابائی مبینا

باستان شناسي|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
5/29/2023 3:15:49 PM
Menu