رحيم آباد

نمایندگی های کانون در شهر رحيم آباد

رحيم آباد 01342776050-01342776005-01342776005-01342776050

گيلان -رودسر - رحيم آباد -خيابان مطهري - روبروي حسينيه ارشاد بن بست فرهنگ نمايندگي كانون قلم چي - رحيم آباد

شهریه آزمون های کانون فرهنگی آموزش قلم چی

مقطع شهریه برای یک آزمون تعداد آزمون باقی مانده جمع شهریه آزمون ها از دوشنبه 8 خرداد تا تیر 1402
رحيم آباد
دوازدهم 1,170,000 ریال 3 3,510,000 ریال قیمت کل
یازدهم 1,130,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
دهم 1,130,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
هفتم،هشتم،نهم 950,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
ششم، پنجم،چهارم،سوم،دوم دبستان 850,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
5/29/2023 1:55:32 AM
Menu