رودبارمنجيل

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر رودبارمنجيل

کاظمی شمامی معصومه

کاظمی شمامی معصومه

مهندسي نساجي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

6سال کانونی / 95 آزمون

ریاضی
خیری کلیشمی عباس

خیری کلیشمی عباس

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

3سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
یعقوبی گردویشه شایان

یعقوبی گردویشه شایان

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلا ن

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
یوسفی نوجوکامبری امیرحسین

یوسفی نوجوکامبری امیرحسین

مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
مرادی رشته‌رودی الهه

مرادی رشته‌رودی الهه

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
محمدپور دوآبسری طاهره

محمدپور دوآبسری طاهره

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه نيرو دريايي ارتش

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
دوستی کوفلی مهسا

دوستی کوفلی مهسا

بهداشت موادغذايي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
نوری‌نژاد سیبنی عارفه

نوری‌نژاد سیبنی عارفه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت | غير انتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
پورولی کلشتری فاطمه

پورولی کلشتری فاطمه

فيزيک|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
حسینی سید امیر محمد

حسینی سید امیر محمد

مهندسي شهرسازي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
لطیفی پاکدهی فائزه

لطیفی پاکدهی فائزه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
تقی‌زاده سرخنی سیده یاسمن

تقی‌زاده سرخنی سیده یاسمن

مهندسي شهرسازي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
فرضی‌پور علیرضا

فرضی‌پور علیرضا

علوم کامپيوتر|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
قنبرپور سیدانی شهربانو

قنبرپور سیدانی شهربانو

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
الماسی جیرنده پیام

الماسی جیرنده پیام

مهندسي عمران|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
پورفیاض کلسرکی لیلا

پورفیاض کلسرکی لیلا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شمالی معصومه

شمالی معصومه

ارتباطتصويري|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

هنر
امیری دارستانی امیر عرفان

امیری دارستانی امیر عرفان

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي کوشيار-رشت | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اسدی مریم

اسدی مریم

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قربان‌پور فتلکی مهدیه

قربان‌پور فتلکی مهدیه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
کشتکار باقری ربابه

کشتکار باقری ربابه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
شجریان محدثه

شجریان محدثه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
لطیفی فلاح فاطمه

لطیفی فلاح فاطمه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
6/2/2023 2:34:08 PM
Menu