ماه شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر ماه شهر

شابونی مینا

شابونی مینا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

8سال کانونی / 122 آزمون

تجربی
سبیتاوی فاطمه

سبیتاوی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

6سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
رئیس قنواتی سارا

رئیس قنواتی سارا

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

6سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
اصغری زهرا

اصغری زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
آقاجری رضا

آقاجری رضا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

6سال کانونی / 83 آزمون

ریاضی
دریس سارا

دریس سارا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
شریفات هدی

شریفات هدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

4سال کانونی / 79 آزمون

انسانی
احمدی پارسا شیرین

احمدی پارسا شیرین

روانشناسي|دانشگاه اصفهان | روزانه

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
صفی خانی سینا

صفی خانی سینا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
عبادی سمانه

عبادی سمانه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
عبادی نرگس

عبادی نرگس

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
قلی پور شهرکی آرمان

قلی پور شهرکی آرمان

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

5سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
داورپناه بنیامین

داورپناه بنیامین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
گشتی مریم

گشتی مریم

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
کمایی فاطمه

کمایی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
عباس زاده یلدا

عباس زاده یلدا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
راشدی محمدحسین

راشدی محمدحسین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
آباد دانیال

آباد دانیال

مهندسي پليمر|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
شیرعلی فائزه

شیرعلی فائزه

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
عبادی سعید

عبادی سعید

مهندسي شيمي|دانشگاه اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
نیک اندیش مریم

نیک اندیش مریم

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
یوسفی ساره

یوسفی ساره

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
روشن روان فاطمه

روشن روان فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

7سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عبادی سینا

عبادی سینا

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
قنواتی نوید

قنواتی نوید

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
مارینی نوید

مارینی نوید

مهندسي پليمر|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
قاسمی ویسی امیررضا

قاسمی ویسی امیررضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
غبیشاویان منصور فاطمه

غبیشاویان منصور فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
حزباوی نازنین زهرا

حزباوی نازنین زهرا

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
بدری محمد صادق

بدری محمد صادق

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
گرگی امیرحسین

گرگی امیرحسین

مهندسي پليمر|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
مقصودی سجاد

مقصودی سجاد

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
دشتی پور نسترن

دشتی پور نسترن

جامعه شناسي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
غبیشاوی مونا

غبیشاوی مونا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
جمالی دوانی زاده اشکان

جمالی دوانی زاده اشکان

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
عبادی شقایق

عبادی شقایق

علوم قران وحديث|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
جلیلیان عسل

جلیلیان عسل

بهداشت موادغذايي|دانشگاه ايلام | روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
قنواتی پردیس

قنواتی پردیس

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
قنادی پرنیا

قنادی پرنیا

فيزيک|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
دهدشتیان محمد مهدی

دهدشتیان محمد مهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
موسوی اول حسین

موسوی اول حسین

مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مومنی نیا شیرین

مومنی نیا شیرین

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
دستان محمد مهدی

دستان محمد مهدی

مهندسي برق|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
فلاح مجید

فلاح مجید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
کمالپور مریم

کمالپور مریم

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عابدی فر فاطمه

عابدی فر فاطمه

مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي اراک | محروم-بومي سيل زده خوزستان

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مشتاق زاده سهیل

مشتاق زاده سهیل

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعت نفت | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
یاراحمدی زهرا

یاراحمدی زهرا

حسابداري|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ساداتی محمد

ساداتی محمد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
نادی حمیدرضا

نادی حمیدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
موسوی نژاد سیدمهدی

موسوی نژاد سیدمهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
معشوری فاطمه

معشوری فاطمه

حسابداري|دانشگاه جهرم | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
اشتری لرکی نیما

اشتری لرکی نیما

مهندسي برق|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
خالدی زینب

خالدی زینب

زبان وادبيات عربي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
بهبهانی زاده محسن

بهبهانی زاده محسن

فيزيک|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
باجلانی یاسمینا

باجلانی یاسمینا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 8 آزمون

زبان
بهشتی سیده شبنم

بهشتی سیده شبنم

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
وزیری مهدی

وزیری مهدی

مهندسي پليمر|دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
کیانپور سیاوش

کیانپور سیاوش

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

زبان
حیاتی محمدرضا

حیاتی محمدرضا

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
6/3/2023 6:35:29 PM
Menu