جهرم

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر جهرم

جعفر زاده جهرمی فاطمه

جعفر زاده جهرمی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

10سال کانونی / 136 آزمون

تجربی
حاتمی آباد شاپوری حانیه

حاتمی آباد شاپوری حانیه

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

5سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
صداقت علی

صداقت علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال دوم

7سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
معتمدی جهرمی آریا

معتمدی جهرمی آریا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

6سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
کوه پیمای جهرمی علیرضا

کوه پیمای جهرمی علیرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

5سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
کرمی محمد

کرمی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
مصلی نژاد مونا

مصلی نژاد مونا

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول

5سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
ناطقی حسین

ناطقی حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
کیانوش علیرضا

کیانوش علیرضا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شيراز | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
دوراندیش مریم

دوراندیش مریم

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
همتی طاحونه مهدی

همتی طاحونه مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
نیک نیا حمیدرضا

نیک نیا حمیدرضا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|مرکزاموزش عالي استهبان | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
متین محمدرضا

متین محمدرضا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
اقائی ابدالانی شیما

اقائی ابدالانی شیما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
بزرگ منش مهدی

بزرگ منش مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-استخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
سبوئی جهرمی فاطمه

سبوئی جهرمی فاطمه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مرادی احمدرضا

مرادی احمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
امرالهی نیما

امرالهی نیما

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
محمودی فر مرضیه

محمودی فر مرضیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
عزیزی سها

عزیزی سها

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

4سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
راستی تادوانی علیرضا

راستی تادوانی علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
کارگر فاطمه

کارگر فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
یوسفی علی

یوسفی علی

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
ظرافت جهرمی محمدصالح

ظرافت جهرمی محمدصالح

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
صف آرا پارسا

صف آرا پارسا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

4سال کانونی / 36 آزمون

زبان
رحمانیان محمدمهدی

رحمانیان محمدمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | پرديس خودگردان-نيمسال اول

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
سجادی سیدامیرحسین

سجادی سیدامیرحسین

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
جنتی عرفانه

جنتی عرفانه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
جهرمی مریم

جهرمی مریم

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
شاکری هانیه

شاکری هانیه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
گچ کاران علی اکبر

گچ کاران علی اکبر

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
کریمی جهرمی علیرضا

کریمی جهرمی علیرضا

حسابداري|دانشگاه جهرم | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
پارسه پوریا

پارسه پوریا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
دلیر هانیه

دلیر هانیه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
چابک حامد

چابک حامد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
رحمانیان یگانه

رحمانیان یگانه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
امیرسالاری حسین

امیرسالاری حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
بازیارکردشولی مصطفی

بازیارکردشولی مصطفی

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
گوهری زاده محدثه

گوهری زاده محدثه

اقتصاد|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
کلوانی جهرمی زهرا

کلوانی جهرمی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
محمدی مهدی

محمدی مهدی

فيزيک|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
رضائیان مرضیه

رضائیان مرضیه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ترابی جهرمی فرانک

ترابی جهرمی فرانک

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
صحرائیان سارا

صحرائیان سارا

مديريت مالي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
کریمی مژده

کریمی مژده

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
محمدابراهیمی جهرمی کیمیا

محمدابراهیمی جهرمی کیمیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
پرهون پوریا

پرهون پوریا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه جهرم | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
زارعی ترمه محمد

زارعی ترمه محمد

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
احمدی ناهید

احمدی ناهید

حسابداري|مجتمع اموزش عالي سراوان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
کارگرفرد جهرمی عباس

کارگرفرد جهرمی عباس

جامعه شناسي|دانشگاه ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
برکان فاطمه

برکان فاطمه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
کلوانی حسین

کلوانی حسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حیاتی گله زن غدیر

حیاتی گله زن غدیر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
صادقی علی

صادقی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سلیمانی فر عادل

سلیمانی فر عادل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مویدفرد حسین

مویدفرد حسین

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي زندشيراز-شيراز | غير انتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
وثوقی جهرمی غزل

وثوقی جهرمی غزل

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
طالب زاده مهرزاد

طالب زاده مهرزاد

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
کاظمی پور امید

کاظمی پور امید

علوم ورزشي|دانشگاه اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نیک نهاد حسین

نیک نهاد حسین

کارگرداني تلويزيون|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران | روزانه

3سال کانونی / 20 آزمون

هنر
فتحی علی

فتحی علی

مهندسي برق|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
برقی جهرمی مریم

برقی جهرمی مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
همتی نفر محمدهادی

همتی نفر محمدهادی

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
موسوی فرد نرجس السادات

موسوی فرد نرجس السادات

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
امیدی جزه عباس

امیدی جزه عباس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محتشمی فر محمد

محتشمی فر محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قربانیان قطب آبادی ابوالفضل

قربانیان قطب آبادی ابوالفضل

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زارعی حانیه

زارعی حانیه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قناعتیان جبذری نگین

قناعتیان جبذری نگین

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه جهرم | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اسداللهی مینا

اسداللهی مینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
یعقوبی جهرمی فاطمه

یعقوبی جهرمی فاطمه

مهندسي شيمي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
باقرزاده جهرمی رضا

باقرزاده جهرمی رضا

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

زبان
رضائیان فرد مهدی

رضائیان فرد مهدی

مترجمي زبان عربي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
قزلی جهرمی امیرعباس

قزلی جهرمی امیرعباس

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پرهون پرنیا

پرهون پرنیا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فرهنگ فر صهبا

فرهنگ فر صهبا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رفان علی

رفان علی

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
تراب جهرمی سیدعلی

تراب جهرمی سیدعلی

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خدادادی غزل

خدادادی غزل

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه جهرم | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
تیموری سیروس

تیموری سیروس

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جبذری جهرمی علی

جبذری جهرمی علی

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قناعتیان جبذری علی

قناعتیان جبذری علی

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مرادی کوچی علیرضا

مرادی کوچی علیرضا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خدایی محمد حسین

خدایی محمد حسین

مديريت صنعتي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
دری زهرا

دری زهرا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شیروانی دینانی هانیه

شیروانی دینانی هانیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رئوفی عرفان

رئوفی عرفان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
ایزدی فاطمه

ایزدی فاطمه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه ياسوج | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
نصرالهی فاطمه

نصرالهی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
دیمی محمد

دیمی محمد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عابدی حسین

عابدی حسین

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
مفضل جهرمی آیدا

مفضل جهرمی آیدا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
کلوانی حسین

کلوانی حسین

علوم ورزشي|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زارعیان جهرمی علی

زارعیان جهرمی علی

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
زارعیان جهرمی مهشید

زارعیان جهرمی مهشید

فرش|دانشگاه هنرشيراز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

هنر
پوپری احمد

پوپری احمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مطهرنیا محمدمهدی

مطهرنیا محمدمهدی

الکترونيک ومخابرات دريايي|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
گواهیان جهرمی مهدی

گواهیان جهرمی مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
قناعتیان حمیدرضا

قناعتیان حمیدرضا

فقه وحقوق شافعي|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مرادی کوچی محمد

مرادی کوچی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
کهزادی بیتا

کهزادی بیتا

فرش|دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

هنر
ستوده فرنود

ستوده فرنود

علوم کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
بهمن زادگان جهرمی عباس

بهمن زادگان جهرمی عباس

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
یکتادوست نگار

یکتادوست نگار

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
محجوب فاطمه

محجوب فاطمه

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
کاظمیان فرد پیام

کاظمیان فرد پیام

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
رضائی فرد مصطفی

رضائی فرد مصطفی

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
سیاحی محدثه

سیاحی محدثه

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
کوشکی جهرمی سارا

کوشکی جهرمی سارا

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
دلبسته نگار

دلبسته نگار

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
عبدالهی بهرام

عبدالهی بهرام

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
قنبرنژاد جهرمی مهدی

قنبرنژاد جهرمی مهدی

علوم قران وحديث|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
صلح جو احمدرضا

صلح جو احمدرضا

علوم ورزشي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
جوکارمیگلی افشین

جوکارمیگلی افشین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
اله دادی حسن

اله دادی حسن

مهندسي ماشين الات دريايي|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
زارعپور تارا

زارعپور تارا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
نصری سعید

نصری سعید

زيست شناسي جانوري|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
دلبسته مهران

دلبسته مهران

مهندسي برق|دانشگاه ياسوج | نوبت دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
کابلی باباعربی مریم

کابلی باباعربی مریم

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
غیبی علیرضا

غیبی علیرضا

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/7/2023 8:57:12 AM
Menu