هشتگرد

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر هشتگرد

دهقانی پیشه هوتن

دهقانی پیشه هوتن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

8سال کانونی / 111 آزمون

تجربی
فرهنگ فلاح علی

فرهنگ فلاح علی

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

6سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
علیا منظر

علیا منظر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان البرز

5سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
شیخی فاطمه

شیخی فاطمه

زمين شناسي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
نظم ده مهدیه

نظم ده مهدیه

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

زبان
قلیانی دریا کناری مهدی

قلیانی دریا کناری مهدی

مهندسي عمران|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

ریاضی
فتاحی زهرا

فتاحی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان البرز

4سال کانونی / 74 آزمون

ریاضی
معدنی پور صبا

معدنی پور صبا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
آزادفلاح نگین

آزادفلاح نگین

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي لارستان | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
سامانی پور زهرا

سامانی پور زهرا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيک | غير انتفاعي

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
حقیقت فرهاد

حقیقت فرهاد

مهندسي عمران|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
معدنی ملیکا

معدنی ملیکا

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي البرز

3سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
سرائی فاطمه

سرائی فاطمه

حقوق|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
صالحی سید محمد یاسین

صالحی سید محمد یاسین

زيست فناوري|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
عباسی نمنق علیرضا

عباسی نمنق علیرضا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان- آزاد-بومي البرز

3سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
حسینی فائزه سادات

حسینی فائزه سادات

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
اسدی محدثه

اسدی محدثه

مهندسي معماري|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
گودرزی مونا

گودرزی مونا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
حیدری زهرا

حیدری زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
شمسی زهرا

شمسی زهرا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
ملکی مبینا

ملکی مبینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان البرز

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
میرزایی زهرا

میرزایی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان البرز

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
رئیسی پژمان

رئیسی پژمان

حقوق|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
اسحاقی ذکریا

اسحاقی ذکریا

زيست شناسي جانوري|دانشگاه تبريز | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
یکه فلاح فاطمه

یکه فلاح فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
برقراریان هستی

برقراریان هستی

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
معدنی فاطمه

معدنی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان البرز

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حیدری فاطمه

حیدری فاطمه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي مولانا-ابيک | غير انتفاعي

4سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
معدندار فاطمه

معدندار فاطمه

روانشناسي|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
جهانشاهلو محدثه

جهانشاهلو محدثه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مجدی آرمان

مجدی آرمان

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
افتخاری سید امیر

افتخاری سید امیر

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان- آزاد-بومي البرز

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
مهین دهقان پریا

مهین دهقان پریا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
معدنی زهرا

معدنی زهرا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
سامانی پور علی

سامانی پور علی

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
گل محمدی حسین

گل محمدی حسین

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
فلاحتکار فاطمه

فلاحتکار فاطمه

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي البرز

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
محمدی مینا

محمدی مینا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
قلی زاده یگانه

قلی زاده یگانه

نقاشي|دانشگاه هنر | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

هنر
جفاپیشه مهدی

جفاپیشه مهدی

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
خامدی زهرا

خامدی زهرا

مهندسي معماري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
مفاخری فاطمه

مفاخری فاطمه

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي البرز

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
آغشته سهامه

آغشته سهامه

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
یکه فلاح زهرا

یکه فلاح زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان البرز

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
میر حسینی سیده فائزه

میر حسینی سیده فائزه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
رجبی شیرزدی شیرین

رجبی شیرزدی شیرین

حقوق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
نخبه زارع نرگس

نخبه زارع نرگس

زيست فناوري|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
کریمی فریبا

کریمی فریبا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مستعد محسن ابادی فرزانه

مستعد محسن ابادی فرزانه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
تورانی سجاد

تورانی سجاد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
صالحی معصومه

صالحی معصومه

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
شمشیری نسترن

شمشیری نسترن

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مقدسی بیات احسان

مقدسی بیات احسان

مهندسي صنايع|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
صالحی زهرا

صالحی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان- آزاد-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
مافی علی رضا

مافی علی رضا

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فلاح نژاد الهه

فلاح نژاد الهه

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
مرادی آرمان

مرادی آرمان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان البرز

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
گل باز امیرحسین

گل باز امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان- آزاد-بومي البرز

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
مهدی مارال

مهدی مارال

گردشگري|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ناصر زارع کیمیا

ناصر زارع کیمیا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
قربان زاده فائزه

قربان زاده فائزه

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حسین ابادی مهدی

حسین ابادی مهدی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
میر حسینی سیده نگار

میر حسینی سیده نگار

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان البرز

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
زبرجدی متین

زبرجدی متین

حقوق|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
افشار میترا

افشار میترا

حقوق|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
مافی زهرا

مافی زهرا

ارتباطتصويري|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

هنر
فلاح آیدا

فلاح آیدا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
احمد وند مریم

احمد وند مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان- آزاد-بومي البرز

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
معدنی پور امیر

معدنی پور امیر

روابطعمومي|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
روستا پیشه فاطمه

روستا پیشه فاطمه

حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدکاشاني -ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
قاسمیان حامد

قاسمیان حامد

حقوق|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
معدندار علی

معدندار علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
افشاری محمد

افشاری محمد

علوم کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فلاحی وریا

فلاحی وریا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان- آزاد-بومي البرز

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
افتخاری سید سعید

افتخاری سید سعید

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان- آزاد-بومي البرز

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مومنی ساجده

مومنی ساجده

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
منصوردهقان مهدی

منصوردهقان مهدی

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان- آزاد-بومي البرز

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
جهانبخش سپیده

جهانبخش سپیده

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
پوستین دوز علی

پوستین دوز علی

حقوق|موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
آزموده زهرا

آزموده زهرا

تاريخ اسلام|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غير انتفاعي

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
سلطانی ها آرمیتا

سلطانی ها آرمیتا

علوم ومهندسي اب|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
درخشنده روژین

درخشنده روژین

مهندسي پزشکي|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نصیری اوانکی احمدرضا

نصیری اوانکی احمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان البرز

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فلاح پور مهتاب

فلاح پور مهتاب

علوم تربيتي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
فلاحتداری حنانه

فلاحتداری حنانه

فيزيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
معدنکن زهرا

معدنکن زهرا

مهندسي معماري|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
دهقانی پور زهرا

دهقانی پور زهرا

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان البرز

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سامانی پور نیلوفر

سامانی پور نیلوفر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان- آزاد-بومي البرز

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
افشار معصومه

افشار معصومه

علوم ومهندسي اب|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محجوب سید علی

محجوب سید علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
بیدلی شکیبا

بیدلی شکیبا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان البرز

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دهقان پور صبا

دهقان پور صبا

فقه وحقوق حنفي|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
شجری پور فاطمه زهرا

شجری پور فاطمه زهرا

حقوق|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
دهقانی پور فاطمه

دهقانی پور فاطمه

علوم ورزشي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مهدی زاده سیده مریم

مهدی زاده سیده مریم

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
ریاضی مهدی

ریاضی مهدی

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان البرز

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
کیاحیرتی مهدی

کیاحیرتی مهدی

مهندسي برق|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فلاح نژاد امیر مهدی

فلاح نژاد امیر مهدی

مهندسي نفت|دانشگاه گرمسار | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نجابت محمدحسین

نجابت محمدحسین

حقوق|دانشگاه مفيد-قم /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
سیفی عابد

سیفی عابد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان- آزاد-بومي البرز

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
اینانلو سیامک

اینانلو سیامک

مهندسي پزشکي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
یحیوی زاده سیده ملیکا

یحیوی زاده سیده ملیکا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فلاح نژاد روح اله

فلاح نژاد روح اله

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
کیان محمدحسین

کیان محمدحسین

علوم سياسي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
فتاده فرهاد

فتاده فرهاد

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

زبان
رحمانی معصومه

رحمانی معصومه

تاريخ|دانشگاه خوارزمي -تهران | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
مجیدی پریسا

مجیدی پریسا

مديريت صنعتي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
آقااحمدی علی

آقااحمدی علی

علوم ومهندسي اب|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
فلکی راضیه

فلکی راضیه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
ربانی امیرحسین

ربانی امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان البرز

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
قلندری رضا

قلندری رضا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حبیبی نیا مهدی

حبیبی نیا مهدی

علوم کامپيوتر|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
تک روستا پدرام

تک روستا پدرام

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
بگان کوثر

بگان کوثر

گفتاردرماني|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
گودرزی معظمی علیرضا

گودرزی معظمی علیرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
سلیمی محمدرضا

سلیمی محمدرضا

مهندسي صنايع|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
اینانو محمد

اینانو محمد

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
فلاح پور محمد حسین

فلاح پور محمد حسین

ارتباطتصويري|دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

هنر
پایکارزاده محدثه

پایکارزاده محدثه

حسابداري|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
5/30/2023 7:20:50 AM
Menu