قائن

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر قائن

غلامی ناصر

غلامی ناصر

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

6سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
جوهری پوریا

جوهری پوریا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

6سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
حسینی دشت بیاض منصوره سادات

حسینی دشت بیاض منصوره سادات

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
دهقان نژاد محمد تقی

دهقان نژاد محمد تقی

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

5سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
اصغری علی رضا

اصغری علی رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
ابراهیمی امیر حسین

ابراهیمی امیر حسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
بهاری مهدی

بهاری مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
وحدتی صابر

وحدتی صابر

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
ابراهیمی حمید رضا

ابراهیمی حمید رضا

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
اکبری پویا

اکبری پویا

مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

4سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
علی پور فاطمه

علی پور فاطمه

جامعه شناسي|دانشگاه بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

انسانی
قربان زاده مریم

قربان زاده مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
مرتضوی مقدم سید سپهر

مرتضوی مقدم سید سپهر

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
قناد راضیه

قناد راضیه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
زارعی امیر حسین

زارعی امیر حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
محمدی مریم

محمدی مریم

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | محروم-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
کاری زاده نگار

کاری زاده نگار

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
کاری زاده نگین

کاری زاده نگین

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
مهدوی سید امیر

مهدوی سید امیر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
صفرزاده سجاد

صفرزاده سجاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
عزت الهی آرزو

عزت الهی آرزو

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
قربان زاده محمدرضا

قربان زاده محمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
نوروزی محمد

نوروزی محمد

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان خراسان جنوبي

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
مطلبی امیر

مطلبی امیر

مهندسي الکترونيک هواپيمايي|مرکزاموزش عالي هوانوردي وفرودگاهي کشور | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
سنگی سجاد

سنگی سجاد

علوم تربيتي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
معتمدیان فاطمه

معتمدیان فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
بنی خزاعی زهرا

بنی خزاعی زهرا

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
حقی سارا

حقی سارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
سعادتی اصل محمدجواد

سعادتی اصل محمدجواد

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
صفاری علی

صفاری علی

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
باهوش فائزه

باهوش فائزه

زيست فناوري|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
منجم فائزه

منجم فائزه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
سروری پردیس

سروری پردیس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
خاکستری محسن

خاکستری محسن

مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
عطایی علیرضا

عطایی علیرضا

حقوق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
رمضانی علی

رمضانی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-استخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
اسدالهی امیرحسین

اسدالهی امیرحسین

مهندسي شيمي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
حسین نژاد مهلا

حسین نژاد مهلا

علوم تربيتي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
راستی محمدمهدی

راستی محمدمهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
هاشمی تبار سیدمهدی

هاشمی تبار سیدمهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
قادری مطهره

قادری مطهره

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
هادی زاده سعیده

هادی زاده سعیده

مشاوره|دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
زارع احسان

زارع احسان

حقوق|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
سروری نجمه

سروری نجمه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
سعادتمند راضیه

سعادتمند راضیه

مهندسي برق|مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
بنی اسدی مهدی

بنی اسدی مهدی

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
پاکدامن فاطمه

پاکدامن فاطمه

مددکاري اجتماعي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
محمدحسین زاده علی

محمدحسین زاده علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
کامل افسانه

کامل افسانه

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
پورمحمدنژاد سجاد

پورمحمدنژاد سجاد

مهندسي برق|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
حفاظی فاطمه سادات

حفاظی فاطمه سادات

بهداشت موادغذايي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
کاظمیان سجاد

کاظمیان سجاد

مديريت مالي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
احمدی سیدمهدی

احمدی سیدمهدی

مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
حیدری محسن

حیدری محسن

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
واقعی حسین

واقعی حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
قربان پور شهربانو

قربان پور شهربانو

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
زارع نژاد زهرا

زارع نژاد زهرا

مديريت بازرگاني|دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
زارع محمد

زارع محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
اسدالهی دشت بیاض محمد

اسدالهی دشت بیاض محمد

مهندسي عمران|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
غلامی بیناباج امیرحسین

غلامی بیناباج امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
آزاد جواد

آزاد جواد

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
تنومند امیر

تنومند امیر

مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
سلمانی مصطفی

سلمانی مصطفی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
فروزان مهر علی

فروزان مهر علی

زيست فناوري|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مرتضوی فاطمه

مرتضوی فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مقراضی امیرمحمد

مقراضی امیرمحمد

مهندسي شيمي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
شاطری امیرحسین

شاطری امیرحسین

علوم کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
دوستی فائزه

دوستی فائزه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
شخمگر محمد

شخمگر محمد

مديريت مالي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
شبانی زهرا

شبانی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
خنجوکی علی

خنجوکی علی

حسابداري|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
درستکار عماد

درستکار عماد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
جابری فاطمه

جابری فاطمه

روانشناسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
خزاعی قائم

خزاعی قائم

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | محروم-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اسمانی زهرا

اسمانی زهرا

فقه وحقوق اسلامي|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
سلیمانپور مقدم مرتضی

سلیمانپور مقدم مرتضی

حقوق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
یوسفی فورجان محمد

یوسفی فورجان محمد

مديريت مالي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
اسماعیل نژاد احمدرضا

اسماعیل نژاد احمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بخشی متین

بخشی متین

مهندسي مکانيک|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
کوره گر حسین

کوره گر حسین

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
کوره گر حجت

کوره گر حجت

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مقنی مطلق رضوانه

مقنی مطلق رضوانه

مهندسي شهرسازي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ابراهیمی آشوری محدثه

ابراهیمی آشوری محدثه

روزنامه نگاري|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
مصطفئی حسین

مصطفئی حسین

جامعه شناسي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
شهنازی فاطمه

شهنازی فاطمه

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
چوپانی زاده امیرحسین

چوپانی زاده امیرحسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
افتاده زهرا

افتاده زهرا

اقتصاد|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
رحیمی محمدمهدی

رحیمی محمدمهدی

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
خزاعی سمانه

خزاعی سمانه

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
برات زاده کوثر

برات زاده کوثر

جغرافيا|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
رعنایی دشت بیاض سعید

رعنایی دشت بیاض سعید

مهندسي معماري|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ظفری امیرحسین

ظفری امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
زراعتکار نرگس

زراعتکار نرگس

حقوق|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
یعقوبی زهره

یعقوبی زهره

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
اسدی فر سهیلا

اسدی فر سهیلا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
صابری علی

صابری علی

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
علی نژاد روح الله

علی نژاد روح الله

مديريت بازرگاني|مجتمع اموزش عالي گناباد | نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
حسنی هانیه

حسنی هانیه

حقوق|مجتمع اموزش عالي گناباد | نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
قاسمی مرتضی

قاسمی مرتضی

مهندسي ايمني وبازرسي فني|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
5/30/2023 7:07:24 AM
Menu