جاجرم

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر جاجرم

اعتمادی راد میلاد

اعتمادی راد میلاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

9سال کانونی / 181 آزمون

تجربی
رحمانیان محمد صادق

رحمانیان محمد صادق

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
شاهوردی حمید

شاهوردی حمید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | محروم-بومي خراسان شمالي

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
عبدی علی رضا

عبدی علی رضا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
شاکری فاطمه

شاکری فاطمه

زيست شناسي گياهي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
امینی سروش

امینی سروش

حقوق|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
مرتضوی ساجده

مرتضوی ساجده

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
جلالیان علیرضا

جلالیان علیرضا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
اکبری ایمان

اکبری ایمان

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

3سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
وحدتی محمد مهدی

وحدتی محمد مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
خباززاده نوید

خباززاده نوید

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

3سال کانونی / 34 آزمون

زبان
نوروزی حسین

نوروزی حسین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
سویزی مریم

سویزی مریم

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
قلعه نویی صفورا

قلعه نویی صفورا

حسابداري|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
نجاری زهرا

نجاری زهرا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
حبیبی زهرا

حبیبی زهرا

زمين شناسي|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
پاکدل مائده

پاکدل مائده

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
6/1/2023 8:04:58 AM
Menu