دهلران

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر دهلران

احمدی تارا

احمدی تارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

5سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
مومنی فرشاد

مومنی فرشاد

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان ايلام

5سال کانونی / 69 آزمون

انسانی
چراغی آرین

چراغی آرین

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
صدر سیده کوثر

صدر سیده کوثر

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
یاسمی حسین

یاسمی حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
میرزایی صابر

میرزایی صابر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس ايلام | فرهنگيان- آزاد-بومي استان ايلام

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
سبزواری طاها

سبزواری طاها

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
حسینی سیده نگین

حسینی سیده نگین

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
خزائی فر مجتبی

خزائی فر مجتبی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حسینی سیدمسعود

حسینی سیدمسعود

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس ايلام | فرهنگيان- آزاد-بومي استان ايلام

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
آب سالان ساناز

آب سالان ساناز

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي استان ايلام

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
شیخی محمود

شیخی محمود

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
خدامرادی رویا

خدامرادی رویا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مرادی پریسا

مرادی پریسا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /ايلام | فرهنگيان- آزاد-بومي استان ايلام

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
آذرپیرا شیما

آذرپیرا شیما

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
جابریانی لیلا

جابریانی لیلا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
بیگی سینا

بیگی سینا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
عباسی رقیه

عباسی رقیه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
کاوری زاده کوشا

کاوری زاده کوشا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

4سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
آبزن محمدامین

آبزن محمدامین

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان ايلام

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
آبسالان محمد

آبسالان محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس ايلام | فرهنگيان- آزاد-بومي استان ايلام

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
کرمی اشکان

کرمی اشکان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس ايلام | فرهنگيان- آزاد-بومي استان ايلام

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
لطفی نیا مهدیه

لطفی نیا مهدیه

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان ايلام

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
صحرائی احمدرضا

صحرائی احمدرضا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي استان ايلام

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
موسوی سیدمحمدعلی

موسوی سیدمحمدعلی

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
نظری علی اکبر

نظری علی اکبر

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

زبان
رضایی امیرحسین

رضایی امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بادیر پویا

بادیر پویا

علوم کامپيوتر|دانشکده رياضي وکامپيوترخوانسار | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
علی رضائی فاطمه

علی رضائی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /ايلام | فرهنگيان- آزاد-بومي استان ايلام

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حمیدی رضا

حمیدی رضا

مهندسي شيمي|دانشگاه ايلام | محروم-بومي استان ايلام

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
رحمانی زهرا

رحمانی زهرا

بهداشت موادغذايي|دانشگاه ايلام | نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
6/7/2023 9:12:10 AM
Menu