فيض آبادتربت حيدريه

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر فيض آبادتربت حيدريه

احمدی پور آیدا

احمدی پور آیدا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
پیوندی فیض آبادی حمید

پیوندی فیض آبادی حمید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
وفایی مریم

وفایی مریم

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 65 آزمون

انسانی
امانتی مژده

امانتی مژده

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
فیله کش فاطمه

فیله کش فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | محروم-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
حداد زهرا

حداد زهرا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
احمدی رضا

احمدی رضا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
حاجی جمهوری مهدی

حاجی جمهوری مهدی

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
قوی بنیه الیاس

قوی بنیه الیاس

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
فهیم سیما

فهیم سیما

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
حیاتی مینا

حیاتی مینا

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
پشت چمن علی

پشت چمن علی

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
رشیدی سجاد

رشیدی سجاد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
زارع مهناز

زارع مهناز

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 43 آزمون

زبان
عاشوری فر امیر حسین

عاشوری فر امیر حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
زارع میاندهی امیر محمد

زارع میاندهی امیر محمد

زيست شناسي جانوري|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | نوبت دوم

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
صفارزاده ابوالفضل

صفارزاده ابوالفضل

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
شفیعی حسن آبادی فاطمه

شفیعی حسن آبادی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نیک فرجام امین

نیک فرجام امین

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
تقی زاده نجمه

تقی زاده نجمه

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مرادی مهدیه

مرادی مهدیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
فهیم زهرا

فهیم زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
نادری پروین

نادری پروین

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
زارع محمد

زارع محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
دوراندیش الهام

دوراندیش الهام

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
جعفری سمانه

جعفری سمانه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
لطیفی نرگس

لطیفی نرگس

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
کلاه درازی الهه

کلاه درازی الهه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
عطائی فاطمه

عطائی فاطمه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
رضائی ازغندی فائزه

رضائی ازغندی فائزه

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
سیاری دوغ آبادی مرضیه

سیاری دوغ آبادی مرضیه

گياه پزشکي|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
غیبی حبیب الله

غیبی حبیب الله

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مهدوی راد منصوره

مهدوی راد منصوره

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
صادقی رضا

صادقی رضا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فیض جنت آبادی زینب

فیض جنت آبادی زینب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
توکلی زینب

توکلی زینب

جامعه شناسي|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
جعفرزاده ندا

جعفرزاده ندا

شيمي کاربردي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سبحانی الهام

سبحانی الهام

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رضائی عبدل آبادی یگانه

رضائی عبدل آبادی یگانه

جامعه شناسي|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
میرشاهی مائده

میرشاهی مائده

مديريت کسب وکارهاي کوچک|دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
احمدی ازغندی حجت

احمدی ازغندی حجت

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
حمیدزاده امیرمحمد

حمیدزاده امیرمحمد

مهندسي عمران|دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حیدربیگی مهنه ذکیه

حیدربیگی مهنه ذکیه

تاريخ وتمدن ملل اسلامي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
رسولی نسرین

رسولی نسرین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
زارع بوسعدی یونس

زارع بوسعدی یونس

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رجائیان مهدی

رجائیان مهدی

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
نادری سامان

نادری سامان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
6/4/2023 8:05:23 PM
Menu