كاشمر

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر كاشمر

طاعتی ریحانه

طاعتی ریحانه

علوم دامي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

8سال کانونی / 157 آزمون

تجربی
عطاری زینب

عطاری زینب

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

8سال کانونی / 127 آزمون

تجربی
حاتمی سجاد

حاتمی سجاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

8سال کانونی / 126 آزمون

تجربی
محمدی تجرودی مهدیه

محمدی تجرودی مهدیه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

6سال کانونی / 99 آزمون

ریاضی
رشیدی فر آمنه

رشیدی فر آمنه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

5سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
بیابانی فاطمه

بیابانی فاطمه

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

5سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
هنرفر شهرزاد

هنرفر شهرزاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
انصاری زینب

انصاری زینب

ميکروبيولوژي|دانشگاه ملاير | روزانه

4سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
عابدین پور امیرحسین

عابدین پور امیرحسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
نوائی حدیثه

نوائی حدیثه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
امیری سحر

امیری سحر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
نخعی محمدزاده نیما

نخعی محمدزاده نیما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
فتحی الیاس

فتحی الیاس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
نیازی فرشته

نیازی فرشته

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
شوکتی علیرضا

شوکتی علیرضا

ميکروبيولوژي|دانشگاه اصفهان | نوبت دوم

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
محولاتی امیر

محولاتی امیر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
عامری مصطفی

عامری مصطفی

ساخت پروتزهاي دنداني|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
ابریشمی سیدعلی

ابریشمی سیدعلی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
صمیمی تنورجه محمد

صمیمی تنورجه محمد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
طبسی مقدم رضا

طبسی مقدم رضا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
زارعی خوشاب ویدا

زارعی خوشاب ویدا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
مشتاقی وطن پرست سجاد

مشتاقی وطن پرست سجاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
توصیفی نسب هدی

توصیفی نسب هدی

مددکاري اجتماعي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

انسانی
مجیدی صادق

مجیدی صادق

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
ارجمند عرفان

ارجمند عرفان

مهندسي برق|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
عسگری فرگی مهدیه

عسگری فرگی مهدیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
عباسی سرمزده محدثه

عباسی سرمزده محدثه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
زراعتی سینا

زراعتی سینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
نعیمی محسن

نعیمی محسن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
تنهای شمس آبادی محدثه

تنهای شمس آبادی محدثه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 66 آزمون

زبان
رستمی علی

رستمی علی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
امیری ابوالفضل

امیری ابوالفضل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
فتاحی مهدی

فتاحی مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
مازنی منا

مازنی منا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
آریانی علی

آریانی علی

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه نيشابور | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

زبان
شاکری ساجده

شاکری ساجده

زيست شناسي جانوري|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
عسکری فرگی فاطمه

عسکری فرگی فاطمه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
محمودی میلاد

محمودی میلاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
خدابنده مینا

خدابنده مینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
طاهری امیر

طاهری امیر

علوم سياسي|دانشگاه يزد | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
عامری عرفان

عامری عرفان

علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

انسانی
اسماعیل نیاء علیرضا

اسماعیل نیاء علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
لشکری نقابی امیرحسین

لشکری نقابی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | محروم-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
ملکی گلناز

ملکی گلناز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
دلدار فروتقه محمدحسین

دلدار فروتقه محمدحسین

علوم کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
اسماعیل نیاء محمدجواد

اسماعیل نیاء محمدجواد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
کریمی سهیلا

کریمی سهیلا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
دلخوش عرفان

دلخوش عرفان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
ساعدی زهرا

ساعدی زهرا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 58 آزمون

زبان
حسینی سیده سمانه

حسینی سیده سمانه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
روحی محمدیه زهرا

روحی محمدیه زهرا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
رضائی سنجدکی نرگس

رضائی سنجدکی نرگس

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
قره خان پور مرضیه

قره خان پور مرضیه

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
امینی مصطفی

امینی مصطفی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه زابل | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
صادقی رضا

صادقی رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
حسین زاده زینب

حسین زاده زینب

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
مهدوی مهدی

مهدوی مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
خلیلی علی

خلیلی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
صادق پور زینب

صادق پور زینب

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
شرفی شکیبا

شرفی شکیبا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
عیدی زاده زهرا

عیدی زاده زهرا

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

زبان
اشرفی فر میلاد

اشرفی فر میلاد

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
آتشکار فائزه

آتشکار فائزه

مددکاري اجتماعي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
محزون سجاد

محزون سجاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
بزاز نسرین

بزاز نسرین

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
شبان محمد

شبان محمد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
منظمی محمد

منظمی محمد

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه نيشابور | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

زبان
عبدالهی اوندری سجاد

عبدالهی اوندری سجاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
هاشمی باراز سیده لادن

هاشمی باراز سیده لادن

علوم ومهندسي باغباني|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
عبدالهی خلیل آباد علیرضا

عبدالهی خلیل آباد علیرضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
حیدریان مجیب

حیدریان مجیب

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
حسین نژادمکی فاطمه

حسین نژادمکی فاطمه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
وطن دوست خلیل آباد مطهره

وطن دوست خلیل آباد مطهره

بهداشت موادغذايي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
اسدی امیرحسین

اسدی امیرحسین

گياه پزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
میرزائی نفیسه

میرزائی نفیسه

گياه پزشکي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
اسماعیل نژاد امیررضا

اسماعیل نژاد امیررضا

علوم ورزشي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
مصطفوی فاطمه

مصطفوی فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
عباس پور زینب

عباس پور زینب

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
استادکار فدافن امیرمحمد

استادکار فدافن امیرمحمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
خلیل خانه امیر

خلیل خانه امیر

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
سالاری نژاد فائزه

سالاری نژاد فائزه

گياه پزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
فخر غلامی سمیرا

فخر غلامی سمیرا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غير انتفاعي

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
عصمتی زهرا

عصمتی زهرا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
شمس جوان مبینا

شمس جوان مبینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
اسکندری کیمیا

اسکندری کیمیا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
ناصری رضوان

ناصری رضوان

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

زبان
شوقی ملیکا

شوقی ملیکا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
نادریان فاطمه

نادریان فاطمه

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
موسوی رزق آبادی سیدرضا

موسوی رزق آبادی سیدرضا

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
دانا زهرا

دانا زهرا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
بشارتی محمدجواد

بشارتی محمدجواد

علوم ازمايشگاهي|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
توکلی خلیل آباد شایان

توکلی خلیل آباد شایان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
غلامی بشرویه منصوره

غلامی بشرویه منصوره

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
سجادی سیده رضوانه

سجادی سیده رضوانه

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
محسنی صادق

محسنی صادق

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
حسینی هدیه سادات

حسینی هدیه سادات

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
شفیعی فروتقه محمدحسین

شفیعی فروتقه محمدحسین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
فانی نرگس

فانی نرگس

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مولائی تاجکوه پریسا

مولائی تاجکوه پریسا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
زنده جانی ریحانه

زنده جانی ریحانه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
علیزاده فاطمه

علیزاده فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مرادی زهرا

مرادی زهرا

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
یوسفی هزاری فاطمه

یوسفی هزاری فاطمه

حسابداري|دانشگاه گنبد | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
حسینی افروز

حسینی افروز

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
شرفی طاهری امیرحسین

شرفی طاهری امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
صدری محسن

صدری محسن

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
طاهریان علیرضا

طاهریان علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
دادگر امیرحسین

دادگر امیرحسین

مهندسي برق|دانشگاه صنعت نفت | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
خلیلی علی

خلیلی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
موسوی سیده زهرا

موسوی سیده زهرا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
رجب پور فاطمه

رجب پور فاطمه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
غلامی امیررضا

غلامی امیررضا

مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
نوبخت محدثه

نوبخت محدثه

علوم تربيتي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
رضائی محمد

رضائی محمد

روانشناسي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
طالبی صدیقه

طالبی صدیقه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
خلیلی مقدم جلیل

خلیلی مقدم جلیل

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 41 آزمون

زبان
مهری دانیال نرجس

مهری دانیال نرجس

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
جعفریان فهیمه

جعفریان فهیمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
پرویزی نرجس

پرویزی نرجس

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
پرویزی مهدی

پرویزی مهدی

کارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وارشادفقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
قاسمی مقدم سیدمحمد

قاسمی مقدم سیدمحمد

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
قاسمی امیررضا

قاسمی امیررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
شریعت محمدرضا

شریعت محمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
سالاری مینا

سالاری مینا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
شکری فاطمه

شکری فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
زاهدی سارا

زاهدی سارا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 39 آزمون

زبان
مرادیان کسرینه امیرمحمد

مرادیان کسرینه امیرمحمد

مهندسي صنايع مبلمان|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان خراسان رضوي

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
عباس زاده عاطفه

عباس زاده عاطفه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
مرادی زهرا

مرادی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
زارع علیرضا

زارع علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حسینی سیده عاطفه

حسینی سیده عاطفه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
طاحونی کمند

طاحونی کمند

شيمي کاربردي|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عسکری کلاته نو زهرا

عسکری کلاته نو زهرا

تاريخ|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
خلیلی نیا سارا

خلیلی نیا سارا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
فتحی زینب

فتحی زینب

حقوق|دانشگاه بيرجند | نوبت دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
نوغابی مهدی

نوغابی مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
کاظمی قوژدی صابر

کاظمی قوژدی صابر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
صداقتی فاطمه

صداقتی فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
آزمند مبینا

آزمند مبینا

فقه وحقوق اسلامي|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
آقائی مریم

آقائی مریم

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
مسعودی معصومه

مسعودی معصومه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
وزیرپناه فاطمه

وزیرپناه فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
حسینی سیدحسین

حسینی سیدحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سلیمانی یاسمن

سلیمانی یاسمن

مهندسي پزشکي|دانشگاه نيشابور | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
محمدپناه طرقی علی

محمدپناه طرقی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سلحشور زهرا

سلحشور زهرا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
اصغری عاطفه

اصغری عاطفه

علوم تربيتي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
زارعی فاطمه

زارعی فاطمه

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
بستان مبینا

بستان مبینا

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
احمدی مریم

احمدی مریم

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
معینی هادی زاده نرگس

معینی هادی زاده نرگس

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 32 آزمون

زبان
عباسیان مریم

عباسیان مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
امینی درونه عرفان

امینی درونه عرفان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
نجفی یاسر

نجفی یاسر

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه دامغان | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
مبارکی علی

مبارکی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
پای بست امیرحسین

پای بست امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
سعادت طرقی فاطمه

سعادت طرقی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
خیری ابوالفضل

خیری ابوالفضل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ظهیری سیدامیرحسین

ظهیری سیدامیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
فاتح موشکی مهدیه

فاتح موشکی مهدیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
احدی فرگی محمدجواد

احدی فرگی محمدجواد

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
نجفی فاطمه

نجفی فاطمه

تاريخ|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
نظیف احمد

نظیف احمد

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
دانه چین فائزه

دانه چین فائزه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
زارعی ثانی علیرضا

زارعی ثانی علیرضا

علوم ورزشي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
خاکشور محمدمهدی

خاکشور محمدمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
رازقی امیرحسین

رازقی امیرحسین

مهندسي انرژي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
قاسمیان زهرا

قاسمیان زهرا

روانشناسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
یاور تولائی کوثر

یاور تولائی کوثر

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
آذربیک پژمان

آذربیک پژمان

مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
ایزدی سمیرا

ایزدی سمیرا

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
تقوی رضا

تقوی رضا

زبان وادبيات عربي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
عبداللهی خضرآبادی زیبا

عبداللهی خضرآبادی زیبا

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
طباطبائی سیدیونس

طباطبائی سیدیونس

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 27 آزمون

زبان
عظیمی امیرحسین

عظیمی امیرحسین

مهندسي ماشين‌هاي ريلي|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
مرادیان امیررضا

مرادیان امیررضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
آخرتی ساره

آخرتی ساره

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
قالیبافان فاطمه

قالیبافان فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
دهقان پویا

دهقان پویا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
جمعه بیدختی علی

جمعه بیدختی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
فارسی تولائی فائزه

فارسی تولائی فائزه

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
محبی نجم آباد محمدرضا

محبی نجم آباد محمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
طاهریان سیمین

طاهریان سیمین

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
پاکروان به آفرید

پاکروان به آفرید

شيمي کاربردي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حسینی سیدمحمد

حسینی سیدمحمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ارجمند اسماء

ارجمند اسماء

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رمضانی نامقی سانیا

رمضانی نامقی سانیا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حسن زاده زهرا

حسن زاده زهرا

مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
نجفی محمدرضا

نجفی محمدرضا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رزقی سیده فاطمه

رزقی سیده فاطمه

جغرافيا|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
ربانی سعیده

ربانی سعیده

بهداشت موادغذايي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حسین زاده امیرکیا

حسین زاده امیرکیا

مديريت صنعتي|مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
صدقی مبینا

صدقی مبینا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شافعی مهلا

شافعی مهلا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
بانوی بختیاری فاطمه

بانوی بختیاری فاطمه

علوم تربيتي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
سربازمیرآبادی وجیهه

سربازمیرآبادی وجیهه

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حسین پور علیرضا

حسین پور علیرضا

مديريت صنعتي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
امیری مقدم زهرا

امیری مقدم زهرا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
بیرجندی علی

بیرجندی علی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

4سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
کرامیان نجمه

کرامیان نجمه

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
صدیقی فروتقه علی

صدیقی فروتقه علی

ميکروبيولوژي|دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
هزاره محمدجواد

هزاره محمدجواد

فيزيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
صمیمی علی

صمیمی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
وکیلی فاطمه

وکیلی فاطمه

علوم تربيتي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
آخرتی ایمان

آخرتی ایمان

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
صفرنژادایوری فاطمه

صفرنژادایوری فاطمه

مديريت بازرگاني|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
شهسوار کندری نادیا

شهسوار کندری نادیا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حسینی هدک ساجده سادات

حسینی هدک ساجده سادات

مهندسي توليدوژنتيک گياهي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
صادقی مینا

صادقی مینا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
جنگ آزما یاسمن

جنگ آزما یاسمن

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عسکری زروقت محمدمهدی

عسکری زروقت محمدمهدی

روانشناسي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
حجازی سیدمحمد

حجازی سیدمحمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رضوانی ایوری مریم سادات

رضوانی ایوری مریم سادات

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
کشاورزمغانی سجاد

کشاورزمغانی سجاد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محبی علی

محبی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
کرمانیان امیرحسین

کرمانیان امیرحسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نجفی نیوفر

نجفی نیوفر

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمدپور محمد

محمدپور محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
چوپانی وحید

چوپانی وحید

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نخعی فدافن ابوالفضل

نخعی فدافن ابوالفضل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
موسوی عارف آباد سیده زهرا

موسوی عارف آباد سیده زهرا

علوم تربيتي|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
علوی مقدم سیده فاطمه

علوی مقدم سیده فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پهلوان زاده سحر

پهلوان زاده سحر

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
علی نژاد محمدرضا

علی نژاد محمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زارع یزدی حنانه

زارع یزدی حنانه

جغرافيا|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
بنی فخر رضا

بنی فخر رضا

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
صیامی مهدیه

صیامی مهدیه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حبیبی فاطمه

حبیبی فاطمه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مدنی نقابی زینب

مدنی نقابی زینب

جغرافيا|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
غفاریان جاوید زهرا

غفاریان جاوید زهرا

جغرافيا|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
صالحی مریم

صالحی مریم

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حاجی نیا حمید

حاجی نیا حمید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رحیمی مجتبی

رحیمی مجتبی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زارع یزدی مهدی

زارع یزدی مهدی

شيمي کاربردي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حمیدی کفاش سارا

حمیدی کفاش سارا

زيست شناسي جانوري|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
کرامتی عاطفه

کرامتی عاطفه

حقوق|مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
موسوی سیدمحمد

موسوی سیدمحمد

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
علی پورقوژد زینب

علی پورقوژد زینب

حقوق|مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
براتی عشرت آبادی علیرضا

براتی عشرت آبادی علیرضا

علوم سياسي|دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
زیادتی فرشته

زیادتی فرشته

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زاده سلیم موشکی علی

زاده سلیم موشکی علی

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
موسوی سیدمحسن

موسوی سیدمحسن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
یوسفی مهلا

یوسفی مهلا

علوم ورزشي|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

2سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
حمیدی عاطفه

حمیدی عاطفه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
وکیلی مطهره

وکیلی مطهره

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي اقبال لاهوري -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
نوری امیرحسین

نوری امیرحسین

جغرافيا|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
غلامی فاطمه

غلامی فاطمه

روانشناسي|دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
بهاری پریسا

بهاری پریسا

نقاشي|دانشگاه نيشابور | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

هنر
اسماعیلی کریزی فاطمه

اسماعیلی کریزی فاطمه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عجم پورفدافن امیررضا

عجم پورفدافن امیررضا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
کودری فاطمه

کودری فاطمه

علوم تربيتي|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
رضائیان فهیمه

رضائیان فهیمه

حقوق|مجتمع اموزش عالي گناباد | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
بهادری مغانی مصطفی

بهادری مغانی مصطفی

حقوق|موسسه غيرانتفاعي خراسان -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
محمدزاده کوثر

محمدزاده کوثر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
رفیعی فاطمه

رفیعی فاطمه

شيمي کاربردي|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
کلانی مینا

کلانی مینا

علوم ورزشي|دانشگاه نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
مبارکی امیرعلی

مبارکی امیرعلی

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عباسی جمال محمد

عباسی جمال محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
سیدی زهرا

سیدی زهرا

حسابداري|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
شنوائی مجتبی

شنوائی مجتبی

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
قمری فاطمه

قمری فاطمه

حقوق|مجتمع اموزش عالي گناباد | نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
اکرمی نرگس

اکرمی نرگس

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
ارضی فائزه

ارضی فائزه

علوم سياسي|دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
سیرجانی حانیه

سیرجانی حانیه

طراحي صنعتي|دانشگاه هنر | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

هنر
هژبری ساجده

هژبری ساجده

روانشناسي|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
حسین زاده علی

حسین زاده علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حسن زاده امیر

حسن زاده امیر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
صحراگرد نازنین

صحراگرد نازنین

روانشناسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
نمکی آتنا

نمکی آتنا

علوم ورزشي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
میرزائیان نامقی فائزه

میرزائیان نامقی فائزه

امار|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
مرادی علیرضا

مرادی علیرضا

علوم ورزشي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
کرد کسرینه راضیه

کرد کسرینه راضیه

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
غلامرضاپور امیرمحمد

غلامرضاپور امیرمحمد

حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
تقوائی مقدم امیرحسین

تقوائی مقدم امیرحسین

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
5/30/2023 3:07:59 PM
Menu