مراوه تپه

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر مراوه تپه

قره مشک غراوی فرناز

قره مشک غراوی فرناز

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
حاجی لی دوجی سایلان

حاجی لی دوجی سایلان

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
کوسه غراوی محمد

کوسه غراوی محمد

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

3سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
بهلکه عبدالله

بهلکه عبدالله

مهندسي نفت|مرکزاموزش عالي لامرد | روزانه

5سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
حاجی لی دوجی عبدالمتین

حاجی لی دوجی عبدالمتین

مهندسي نفت|دانشگاه گرمسار | روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
دانقطاری بهناز

دانقطاری بهناز

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان گلستان

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
جموردی کاظم

جموردی کاظم

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
بردی زاده محبوبه

بردی زاده محبوبه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
کاظمی سعید

کاظمی سعید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
گرگانلی دوجی معصومه

گرگانلی دوجی معصومه

روانشناسي|دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اورازی مائده

اورازی مائده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان گلستان

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
6/7/2023 6:52:05 AM
Menu