ماهان

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر ماهان

مظفری غربا فائزه

مظفری غربا فائزه

تاريخ|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
ملکوتی نیا طاهره

ملکوتی نیا طاهره

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
رمضانی فائزه

رمضانی فائزه

مهندسي معماري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
سلیمانیان ماهانی عارفه

سلیمانیان ماهانی عارفه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
قدیمی ماهانی پور محمد حسین

قدیمی ماهانی پور محمد حسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
مولائی ماهانی مهدی

مولائی ماهانی مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
ایوبی ماهانی زهرا

ایوبی ماهانی زهرا

زبان وادبيات عربي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
عسکری زاده ماهانی فاطمه

عسکری زاده ماهانی فاطمه

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
ابوتراب زاده منصوری سیدمهدی

ابوتراب زاده منصوری سیدمهدی

علوم ومهندسي شيلات|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شادمان ماهانی سحر

شادمان ماهانی سحر

علوم تربيتي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
قاسم شیرازی فاطمه

قاسم شیرازی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
فروغی نعمت اللهی مهدی

فروغی نعمت اللهی مهدی

مديريت مالي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
خالقی عارفه

خالقی عارفه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
باقری نژاد علی

باقری نژاد علی

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
بابائی ماهانی نجمه

بابائی ماهانی نجمه

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ایوبی ماهانی مهلا

ایوبی ماهانی مهلا

جغرافيا|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
امیرماهانی فاضل

امیرماهانی فاضل

مهندسي کامپيوتر|مجتمع اموزش عالي بم | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
صابرماهانی آیدا

صابرماهانی آیدا

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ترک زاده ماهانی الهام

ترک زاده ماهانی الهام

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حسین پور حسین آبادی جواد

حسین پور حسین آبادی جواد

جغرافيا|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
5/29/2023 3:27:49 AM
Menu