بم

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر بم

ذوالفقاری هاله

ذوالفقاری هاله

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

10سال کانونی / 179 آزمون

زبان
خراسانی نژاد علی صدرا

خراسانی نژاد علی صدرا

فيزيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

10سال کانونی / 162 آزمون

ریاضی
علی پور بمی نژاد محمدحسین

علی پور بمی نژاد محمدحسین

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

10سال کانونی / 151 آزمون

تجربی
دریجانی فاطمه

دریجانی فاطمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

8سال کانونی / 144 آزمون

تجربی
افشاری پور فاطمه

افشاری پور فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

8سال کانونی / 142 آزمون

انسانی
گوری سیما

گوری سیما

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

6سال کانونی / 136 آزمون

تجربی
یوسف زاده کوهسانی آرسام

یوسف زاده کوهسانی آرسام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

8سال کانونی / 129 آزمون

تجربی
شایان مهرشاد

شایان مهرشاد

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

8سال کانونی / 129 آزمون

تجربی
محمدی پناه رویا

محمدی پناه رویا

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

8سال کانونی / 126 آزمون

تجربی
جلال الدینی سید امیر محمد

جلال الدینی سید امیر محمد

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

8سال کانونی / 125 آزمون

تجربی
جهانشاهی علی اکبر

جهانشاهی علی اکبر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

6سال کانونی / 109 آزمون

تجربی
دریجانی محمدعلی

دریجانی محمدعلی

مهندسي صنايع مبلمان|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

5سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
عبدی زاده علی

عبدی زاده علی

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه اصفهان | روزانه

8سال کانونی / 97 آزمون

زبان
امیری زهرا

امیری زهرا

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

7سال کانونی / 97 آزمون

ریاضی
عسکریان فاطمه

عسکریان فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

7سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
خبری هانیه

خبری هانیه

روانشناسي|دانشگاه بيرجند | روزانه

6سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
پنجعلی زاده ساجده

پنجعلی زاده ساجده

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

5سال کانونی / 87 آزمون

ریاضی
ذوالفقاری فر امیرحسین

ذوالفقاری فر امیرحسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
رستم آبادی نرگس

رستم آبادی نرگس

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
صدفی عارفه

صدفی عارفه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

4سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
دامن دریا محمدابراهیم

دامن دریا محمدابراهیم

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

5سال کانونی / 84 آزمون

ریاضی
سیدی مرغکی فاطمه

سیدی مرغکی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

4سال کانونی / 84 آزمون

انسانی
دریجانی نسب سید محمدحسین

دریجانی نسب سید محمدحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
رشیدی نژاد عاطفه

رشیدی نژاد عاطفه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
بذرافشان رامین

بذرافشان رامین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
دریجانی مهدی رضا

دریجانی مهدی رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
صابری امیررضا

صابری امیررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
دهقان کروکی محمدحسین

دهقان کروکی محمدحسین

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

4سال کانونی / 73 آزمون

انسانی
غلامشاهی قاسم آبادی فاطمه

غلامشاهی قاسم آبادی فاطمه

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

4سال کانونی / 72 آزمون

انسانی
اکبریان محمدعلی

اکبریان محمدعلی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
درخشان مرضیه

درخشان مرضیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
ضرغام فاطمه

ضرغام فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
افشارمنش علیرضا

افشارمنش علیرضا

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

4سال کانونی / 65 آزمون

انسانی
دریجانی امیدعلی

دریجانی امیدعلی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
مشهدی فائزه

مشهدی فائزه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
آزادمنش فاطمه

آزادمنش فاطمه

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
بیت اللهی محمدمهدی

بیت اللهی محمدمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بم | محروم-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
کریمی افشار زهرا

کریمی افشار زهرا

مهندسي انرژي|مرکزاموزش عالي لامرد | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
دریجانی علی

دریجانی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بم | محروم-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
پورطاهری پریا

پورطاهری پریا

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
افشارمنش پژمان

افشارمنش پژمان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
پورحسن محمدحسین

پورحسن محمدحسین

علوم ورزشي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
فدائی چترودی سیدعلی

فدائی چترودی سیدعلی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
هابیل افشاری مهدیه

هابیل افشاری مهدیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
نعیمی فاطمه

نعیمی فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
مفیدیان سعیده

مفیدیان سعیده

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
زابلی دهنو محمدرضا

زابلی دهنو محمدرضا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
سیدی امیرحسین

سیدی امیرحسین

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
راستگو عالیه

راستگو عالیه

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
جهانی سجاد

جهانی سجاد

مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
آریایی نیا علی

آریایی نیا علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

4سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
ابارقی محمدصالح

ابارقی محمدصالح

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
عبدی زاده پارسا

عبدی زاده پارسا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
خدادوست محمدباقر

خدادوست محمدباقر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
کاظمی برواتی حبیبه

کاظمی برواتی حبیبه

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
پارسا حسین

پارسا حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
ناصری علی

ناصری علی

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
فاطمی نژاد نازنین

فاطمی نژاد نازنین

گفتاردرماني|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
پورطاهری مهران

پورطاهری مهران

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
دهقان کروکی فاطمه

دهقان کروکی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
ابراهیمی رحمانی فاطمه

ابراهیمی رحمانی فاطمه

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

4سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
توکلی زاده غضنفرآبادی نرگس

توکلی زاده غضنفرآبادی نرگس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
ابوذرنیا رضا

ابوذرنیا رضا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
عسکری شکیبا

عسکری شکیبا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
فقیرآبادی محمدعرفان

فقیرآبادی محمدعرفان

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

4سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
ملک آبادی زهرا

ملک آبادی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
دهقانی فائزه

دهقانی فائزه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
فرخ دوست مریم

فرخ دوست مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
دریجانی ودیعه

دریجانی ودیعه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
باشتمن فاطمه

باشتمن فاطمه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

4سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
کریمی افشار آیه

کریمی افشار آیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
نظام آبادی رحیمه

نظام آبادی رحیمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
جزینی زاده زهرا

جزینی زاده زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
جوادی آیناز

جوادی آیناز

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
قلعه خانی عارفه

قلعه خانی عارفه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
بصیرنیا رضا

بصیرنیا رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
فروتن غزنوی فاطمه

فروتن غزنوی فاطمه

شيمي محض|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
روزبه کوشاهی زهرا

روزبه کوشاهی زهرا

علوم ورزشي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
جعفری نژاد ارغوان

جعفری نژاد ارغوان

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
آتشی کرکی عباس

آتشی کرکی عباس

علوم قران وحديث|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
زنگی دارستانی محمدصالح

زنگی دارستانی محمدصالح

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
جلالی فر امیرمهدی

جلالی فر امیرمهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
کرمعلی زاده برواتی انیس

کرمعلی زاده برواتی انیس

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
سلمانی سپیده

سلمانی سپیده

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 34 آزمون

زبان
مهری حجت آبادی ابوالفضل

مهری حجت آبادی ابوالفضل

گردشگري|مجتمع اموزش عالي بم | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
درزاده زهرا

درزاده زهرا

مهندسي شهرسازي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
بلوچ محمدرضاخانی الیاس

بلوچ محمدرضاخانی الیاس

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
احمدیه شیدا

احمدیه شیدا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
قاضی زاده بهزادی سید علی

قاضی زاده بهزادی سید علی

مهندسي صنايع|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
زین الصالحین ابوالفضل

زین الصالحین ابوالفضل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
زنگی دارستانی زهرا

زنگی دارستانی زهرا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مشکی مریم

مشکی مریم

زبان وادبيات عربي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
ولندیاری فاطمه

ولندیاری فاطمه

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
فضل آبادی خالص هانیه

فضل آبادی خالص هانیه

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
پورعزیزی برواتی مریم

پورعزیزی برواتی مریم

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
رضوانی فر فاطمه

رضوانی فر فاطمه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
اماندادی قطب آبادی ساناز

اماندادی قطب آبادی ساناز

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
اماندادی قطب آبادی علیرضا

اماندادی قطب آبادی علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
افشاری پور عمادرضا

افشاری پور عمادرضا

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
زورونی ساره

زورونی ساره

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
عطاء پور کوثر

عطاء پور کوثر

تاريخ|دانشگاه بيرجند | نوبت دوم

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
ماه بیلی نژاد ویدا

ماه بیلی نژاد ویدا

شيمي محض|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ده دشتی مرغکی سبحان

ده دشتی مرغکی سبحان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
ارجمندی نسب زهرا

ارجمندی نسب زهرا

مهندسي عمران|مجتمع اموزش عالي بم | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
حاتمی سپیده

حاتمی سپیده

زبان وادبيات عربي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
دبیرنظامی فاطمه

دبیرنظامی فاطمه

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
روینده فاطمه

روینده فاطمه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سیستانی کرکی نرگس

سیستانی کرکی نرگس

مهندسي کامپيوتر|مجتمع اموزش عالي بم | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
اسکندری فاطمه

اسکندری فاطمه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
حسین زاده دهقانی محمدحسین

حسین زاده دهقانی محمدحسین

مهندسي اپتيک وليزر|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
یوسفی زاده بمی فاطمه السادات

یوسفی زاده بمی فاطمه السادات

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
سفیدگرزاده فاطمه

سفیدگرزاده فاطمه

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
باقری محمدهادی

باقری محمدهادی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شهمرادزاده فهرجی عرفان

شهمرادزاده فهرجی عرفان

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
وحیدنیا زهرا

وحیدنیا زهرا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
جهان تیغی نگار

جهان تیغی نگار

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سیدی علی

سیدی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
مرادزاده عزیزآبادی عاطفه

مرادزاده عزیزآبادی عاطفه

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
الهی علی

الهی علی

ساخت پروتزهاي دنداني|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سرحدی نژاد علی اصغر

سرحدی نژاد علی اصغر

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
بنی ابراهیمی هنگامه

بنی ابراهیمی هنگامه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
زورونی فاطمه

زورونی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بهرامی دارانی پانیذ

بهرامی دارانی پانیذ

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
جلال پور حمیدرضا

جلال پور حمیدرضا

جغرافيا|دانشگاه جيرفت | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
افشاری پور محمدرضا

افشاری پور محمدرضا

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
اکرمیان سیدعلی

اکرمیان سیدعلی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
پورافسری ملیکا

پورافسری ملیکا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
آذرافروز فاطمه

آذرافروز فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اخترشناس شایان

اخترشناس شایان

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مهین بهزادی فائزه

مهین بهزادی فائزه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
کواروئی علی

کواروئی علی

علوم سياسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
حمیدی امیرحسین

حمیدی امیرحسین

علوم ومهندسي شيلات|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
چهاردانگی زهره

چهاردانگی زهره

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
معماری فاطمه

معماری فاطمه

زبان وادبيات الماني|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

زبان
پاپلی برواتی فاطمه

پاپلی برواتی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
رهیده نرگس

رهیده نرگس

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
رضائیان عزیزآبادی زهرا

رضائیان عزیزآبادی زهرا

مهندسي مکانيک|مجتمع اموزش عالي بم | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
سیدی مرغکی رضا

سیدی مرغکی رضا

حقوق|دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
ضیائی علی اکبر

ضیائی علی اکبر

مهندسي مکانيک|مجتمع اموزش عالي بم | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
نصراله پور کمالی فاطمه

نصراله پور کمالی فاطمه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
طبسی نژاد مینا

طبسی نژاد مینا

گردشگري|مجتمع اموزش عالي بم | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
خاکپور حسین

خاکپور حسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
6/7/2023 9:27:10 AM
Menu