رفسنجان

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر رفسنجان

مرادی همت اباد فاطمه

مرادی همت اباد فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

8سال کانونی / 149 آزمون

تجربی
شریفی پاقلعه محمد

شریفی پاقلعه محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

8سال کانونی / 131 آزمون

تجربی
باقری رفسنجانی جیران

باقری رفسنجانی جیران

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

11سال کانونی / 126 آزمون

تجربی
جعفری شاه جهان آبادی فاطمه

جعفری شاه جهان آبادی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

6سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
رضایی فاطمه

رضایی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

6سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
صادقی رویا

صادقی رویا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
بخشی نژاد علی اباد امیررضا

بخشی نژاد علی اباد امیررضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
برومندنیا فاطمه

برومندنیا فاطمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
محمدیان الهه

محمدیان الهه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
طاهری ریسه یاسمن

طاهری ریسه یاسمن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | محروم-بومي استان کرمان

6سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
شریفی نعمت اباد علی

شریفی نعمت اباد علی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
غلامی حسین اباد فرزانه

غلامی حسین اباد فرزانه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
رحیمی یزدی سیدمحمد

رحیمی یزدی سیدمحمد

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
عسکری حصنی سارا

عسکری حصنی سارا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
جمالی پگاه

جمالی پگاه

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
کامیاب پارسا

کامیاب پارسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
عسکری یزدیان فاطمه

عسکری یزدیان فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
عباسی سرداری زهرا

عباسی سرداری زهرا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
عباسی سرداری زهرا

عباسی سرداری زهرا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

زبان
بادیه نشین مژگان

بادیه نشین مژگان

مديريت بازرگاني|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | نوبت دوم

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
قربانی حامد

قربانی حامد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
دره کردی زهرا

دره کردی زهرا

جغرافيا|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
یزدانی پناه محمدمهدی

یزدانی پناه محمدمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | محروم-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
کرمی راویز راضیه

کرمی راویز راضیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | محروم-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
فروزنده ناهید

فروزنده ناهید

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

زبان
میراسماعیلی زهراسادات

میراسماعیلی زهراسادات

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بم | محروم-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
شیخ الاسلامی مهدی

شیخ الاسلامی مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بم | محروم-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حسن عربی محمدجواد

حسن عربی محمدجواد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ملایوسفی حسین

ملایوسفی حسین

مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
مطلبی محمدرضا

مطلبی محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
به ترک فاطمه

به ترک فاطمه

مديريت صنعتي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
محمدزمانی فاطمه

محمدزمانی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
خداپرست امیرحسین

خداپرست امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ابراهیمی محمدحسین

ابراهیمی محمدحسین

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
دره کردی علیرضا

دره کردی علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | محروم-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
کرمانیان محمد

کرمانیان محمد

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
پورعربی فرزانه

پورعربی فرزانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
حسنی کبوترخان علی اکبر

حسنی کبوترخان علی اکبر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
پورمحمدعلی امیررضا

پورمحمدعلی امیررضا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
رجبی راضیه

رجبی راضیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
زینلی امین

زینلی امین

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
جعفری فاطمه

جعفری فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ارسلان محمدحسین

ارسلان محمدحسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
رودینی پاریزی محمدامین

رودینی پاریزی محمدامین

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شادمان علیرضا

شادمان علیرضا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
یزدانی اسمعیل اباد مریم

یزدانی اسمعیل اباد مریم

ميکروبيولوژي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رستمی فاطمه

رستمی فاطمه

طراحي صنعتي|دانشگاه هنراصفهان | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

هنر
ابولی نژاد حانیه

ابولی نژاد حانیه

مهندسي پليمر|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
حسنعلی پور فاطمه

حسنعلی پور فاطمه

حقوق|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
گل محمدی نجمه

گل محمدی نجمه

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه اردکان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
رمضانی پور مریم

رمضانی پور مریم

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حسنی پور فاطمه

حسنی پور فاطمه

شيمي کاربردي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
غفوری سیده نونا

غفوری سیده نونا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
رضابیگی سرداری فاطمه

رضابیگی سرداری فاطمه

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حسنی کبوترخانی هانیه

حسنی کبوترخانی هانیه

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
حشمتی رفسنجانی فاطمه

حشمتی رفسنجانی فاطمه

شيمي کاربردي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
کریمی رقیه

کریمی رقیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مبین امیرمسعود

مبین امیرمسعود

شيمي محض|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
کمالی جعفر اباد حدیث

کمالی جعفر اباد حدیث

زبان وادبيات فارسي|دانشکده علوم انساني حضرت نرجس /س /-رفسنجان /ويژه خواهران / | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
پروانه محمد

پروانه محمد

مهندسي برق|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نوروزی محدثه

نوروزی محدثه

مديريت بازرگاني|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
نادعلیان ابوالفضل

نادعلیان ابوالفضل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
کیمیایی ریحانه

کیمیایی ریحانه

حسابداري|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
امیری دانیال

امیری دانیال

مهندسي برق|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
پورعابدینی فاطمه

پورعابدینی فاطمه

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
بهنژاد حسن

بهنژاد حسن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محققی دررنج فاطمه

محققی دررنج فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عسکری ابوالفضل

عسکری ابوالفضل

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
پوراصغر پارسا

پوراصغر پارسا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اماندادی فاطمه

اماندادی فاطمه

علوم کامپيوتر|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
خراسانی نژاد دیبا

خراسانی نژاد دیبا

حقوق|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
دهقانی حدیث

دهقانی حدیث

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
زینلی پور زهرا

زینلی پور زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عصاریان الهام

عصاریان الهام

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سنجیده علیرضا

سنجیده علیرضا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
محمدعلی زاده فاطمه

محمدعلی زاده فاطمه

زبان وادبيات فارسي|دانشکده علوم انساني حضرت نرجس /س /-رفسنجان /ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
مشهدی امیرمحمد

مشهدی امیرمحمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
کرمی راویز میترا

کرمی راویز میترا

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
6/3/2023 11:31:38 AM
Menu