باخرز

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر باخرز

عامرى جواد

عامرى جواد

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
فرهمند

فرهمند

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
احمدى

احمدى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
5/30/2023 1:50:53 PM
Menu