زرند

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر زرند

ضياالدينى دشتخاكى محمد جواد

ضياالدينى دشتخاكى محمد جواد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

9سال کانونی / 176 آزمون

تجربی
عرب پور داهوئى

عرب پور داهوئى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

9سال کانونی / 158 آزمون

تجربی
حبيبى سربنانى

حبيبى سربنانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

8سال کانونی / 154 آزمون

تجربی
تهامى پور زرندى

تهامى پور زرندى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بم | محروم-بومي بم محل خدمت بم

6سال کانونی / 129 آزمون

تجربی
حبيبى سربنانى

حبيبى سربنانى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

8سال کانونی / 129 آزمون

تجربی
ضياالدينى

ضياالدينى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

6سال کانونی / 110 آزمون

تجربی
حبيب زاده

حبيب زاده

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
زمان زاده

زمان زاده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
زمانى على

زمانى على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

اعضاي مصنوعي | دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
عربپور

عربپور

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

4سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
على زاده

على زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
غنى زاده اميررضا

غنى زاده اميررضا

رياضيات وکاربردها | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
محسنى

محسنى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
رشيدى

رشيدى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
زمانى

زمانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

5سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
احمدى نسب

احمدى نسب

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
قاسم زاده

قاسم زاده

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
درگاله

درگاله

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
عرب پور

عرب پور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
ستارند

ستارند

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
سعيدى

سعيدى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
قلى پور

قلى پور

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

زبان چيني | دانشگاه اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

زبان
زينلى

زينلى

حسابداري | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
عابدى

عابدى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
مصطفوى

مصطفوى

گياه پزشکي | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
عرب پور

عرب پور

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
عربپور

عربپور

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
ضياالدينى

ضياالدينى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
محمدى الهه

محمدى الهه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
مهدى زاده

مهدى زاده

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
جلاليان

جلاليان

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
ايرانمنش

ايرانمنش

شيمي محض | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مهدى زاده

مهدى زاده

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
زعيم باشى فاطمه

زعيم باشى فاطمه

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
قاسمى پور

قاسمى پور

گفتاردرماني | دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
برزگر زاده مهدى

برزگر زاده مهدى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
افشار محمد عرفان

افشار محمد عرفان

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
عرب نژاد

عرب نژاد

مهندسي برق | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
اسدى

اسدى

باستان شناسي | دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
خواجه زاركوئى

خواجه زاركوئى

مهندسي عمران | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
جوكار

جوكار

مهندسي مکانيک | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
دهخدادادى

دهخدادادى

علوم تربيتي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
فراهى

فراهى

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
منصورى ميلاد

منصورى ميلاد

مهندسي مکانيک | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
سلطانى

سلطانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
كربلائى

كربلائى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بم | محروم-بومي استان کرمان محل خدمت فهرج

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مصطفوى

مصطفوى

حسابداري | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عليزاده سعيده

عليزاده سعيده

علوم تربيتي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
رشيدى

رشيدى

جغرافيا | دانشگاه دامغان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
ميرزائى

ميرزائى

مهندسي معدن | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

4سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
سهرابى

سهرابى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حسن زاده

حسن زاده

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ناظر زاده

ناظر زاده

مهندسي شيمي | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
قاسمى زاده

قاسمى زاده

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ايزدى

ايزدى

شيمي محض | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ضياالدينى

ضياالدينى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
رستگار پناه

رستگار پناه

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
نكوئى

نكوئى

مهندسي صنايع | مجتمع اموزش عالي بم | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
تركزاده ريحانه

تركزاده ريحانه

حقوق | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
اثنى عشرى فاطمه

اثنى عشرى فاطمه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
جعفرى

جعفرى

علوم تربيتي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
نكوئى

نكوئى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
كارگر

كارگر

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
عباس تبار فاطمه

عباس تبار فاطمه

حقوق | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
هادى زاده

هادى زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
مختارى مهدى

مختارى مهدى

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
ترابى

ترابى

علوم تربيتي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
رضا زاده

رضا زاده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بم | محروم-بومي استان کرمان محل خدمت ريگان

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سلطانى حديث

سلطانى حديث

مهندسي هوافضا | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
زمانى

زمانى

مهندسي معماري | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
ترابى

ترابى

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
عليزاده

عليزاده

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
عابدى

عابدى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

3سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
سعيدى

سعيدى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
كلانتر زاده زرندى

كلانتر زاده زرندى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
عربپور

عربپور

مهندسي شيمي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
محمود زاده

محمود زاده

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
ضياالدينى

ضياالدينى

حسابداري | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
عرب نصرت ابادى

عرب نصرت ابادى

مهندسي صنايع | مجتمع اموزش عالي بم | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ثمره هاشمى

ثمره هاشمى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
طباطبايى

طباطبايى

کارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وحقوق | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
جماليزاده

جماليزاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
تهامى پور

تهامى پور

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
اسلامى

اسلامى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رضازاده

رضازاده

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ملك زاده

ملك زاده

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
متصدى

متصدى

علوم تربيتي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
رشيدى

رشيدى

علوم تربيتي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
سطانى

سطانى

باستان شناسي | دانشگاه جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
تيمورى

تيمورى

علوم ومهندسي خاک | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
اسلامى فاطمه

اسلامى فاطمه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
عرب نصرت ابادى فاطمه

عرب نصرت ابادى فاطمه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مهدى زاده

مهدى زاده

زبان وادبيات عربي | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
حسنى سرزه

حسنى سرزه

کارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وحقوق | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
ميرزايى

ميرزايى

مهندسي صنايع | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سلطانى

سلطانى

زبان وادبيات عربي | دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
سلطانى چاكنى زهرا

سلطانى چاكنى زهرا

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
عربپور

عربپور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
حشمتيان

حشمتيان

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ايرانمنش

ايرانمنش

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رشيدى فائزه

رشيدى فائزه

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
ايزدى

ايزدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
رشيدى

رشيدى

حسابداري | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

مهندسي صنايع | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ميرزائى

ميرزائى

علوم تربيتي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

علوم تربيتي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
سيف الدينى محمد حسين

سيف الدينى محمد حسين

مهندسي مکانيک | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ايزدى

ايزدى

مددکاري اجتماعي | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
تهامى

تهامى

مهندسي معماري | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ناظورزاده

ناظورزاده

مهندسي شيمي | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رحمانى

رحمانى

مهندسي مکانيک | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
امراللهى

امراللهى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سلطانى

سلطانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عربپور

عربپور

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دانشور

دانشور

زبان چيني | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
محمود زاده

محمود زاده

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رحمانى

رحمانى

حسابداري | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سلطانى

سلطانى

زبان وادبيات فارسي | دانشکده علوم انساني حضرت نرجس /س /-رفسنجان /ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حسن زاده

حسن زاده

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حسن شاهى

حسن شاهى

مديريت بازرگاني | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
رحمانى

رحمانى

مهندسي دريا | دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ميرزايى

ميرزايى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اسلامى نژاد

اسلامى نژاد

اقتصاد | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
ايزدى

ايزدى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
قمشه

قمشه

مهندسي صنايع | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سلمانى زاده

سلمانى زاده

مهندسي نقشه برداري | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رضازاده

رضازاده

کتابداري درشاخه پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
يزدى زاده

يزدى زاده

علوم قران وحديث | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
قائم پناه

قائم پناه

مديريت دولتي | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
رضائى پور

رضائى پور

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
اميرسبتكى

اميرسبتكى

مهندسي مکانيک | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
زارعى

زارعى

مهندسي دريا | دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار | شبانه

2سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
باغبان زاده

باغبان زاده

علوم ومهندسي خاک | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
منصورى محمد امين

منصورى محمد امين

مهندسي شيمي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
زمانى

زمانى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

زبان
هاشمى

هاشمى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
6/1/2023 7:03:31 PM
Menu