ماه شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر ماه شهر

حياتى

حياتى

مهندسي عمران|موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان / غير انتفاعي

10سال کانونی / 114 آزمون

ریاضی
شهنى اميرخان شايسته

شهنى اميرخان شايسته

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-نيمسال اول / روزانه

7سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
سليمانى آستياژ

سليمانى آستياژ

علوم سياسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

انسانی
سردشتى حسين زاده

سردشتى حسين زاده

اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه

6سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
بدرى احمدرضا

بدرى احمدرضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
ظريف جو

ظريف جو

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
دانشى طلب

دانشى طلب

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
رستگارى نيا

رستگارى نيا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه

5سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
مرادى لركى محمد

مرادى لركى محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول / روزانه

5سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
طهماسبى

طهماسبى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
صراف

صراف

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
خيرى اوروند محمد

خيرى اوروند محمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
تمسوك

تمسوك

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي اروندان -خرمشهر / غير انتفاعي

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
حياتى پور

حياتى پور

علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي شوشتر / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
شفيع نگار

شفيع نگار

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
عبداللهى

عبداللهى

حسابداري|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / نوبت دوم

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
بهبهانى زاده مجتبى

بهبهانى زاده مجتبى

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
شانكى باورصاد فاطمه

شانكى باورصاد فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز-بومي خوزستان / فرهنگيان

3سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
رستمى

رستمى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
باقرى آناهيتا

باقرى آناهيتا

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
شعبانى

شعبانى

مهندسي مکانيک|دانشگاه سمنان / نوبت دوم

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
ابوعلى

ابوعلى

اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي شوشتر / روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حياتى

حياتى

مهندسي صنايع|دانشگاه اروميه / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
آلبوغبيش

آلبوغبيش

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
خدائى

خدائى

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
رشيدى

رشيدى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اراک / روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
شكارى فاطمه

شكارى فاطمه

نقاشي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

هنر
موسوى سيده مريم

موسوى سيده مريم

مهندسي ايمني|دانشگاه صنعت نفت / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
بنى سعيد

بنى سعيد

اعضاي مصنوعي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اميرى ارمغان

اميرى ارمغان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مكوندى

مكوندى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
دريهكى دنيا

دريهكى دنيا

مهندسي ايمني|دانشگاه صنعت نفت / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
قنواتى زاده دانيال

قنواتى زاده دانيال

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعت نفت / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
حياتى گلناز

حياتى گلناز

حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
قنواتى

قنواتى

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
آقاجرى

آقاجرى

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
درياگرد بهار

درياگرد بهار

حقوق|دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
جوهرى شقايق

جوهرى شقايق

مديريت بازرگاني|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
حلاوى

حلاوى

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مارينى سارا

مارينى سارا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سرلك

سرلك

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان-بومي شهرستان هاي آبادان،خرمشهر،شادگان،اروندکنار / مناطق محروم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حميدى

حميدى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعت نفت / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
نوابى

نوابى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اراک / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
دشتى پور

دشتى پور

حسابداري|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
اميرى مكوندى

اميرى مكوندى

حقوق|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

4سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
نادرى

نادرى

حقوق|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
موحد

موحد

مهندسي شيمي|دانشگاه ايلام / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
قنواتى

قنواتى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز-بومي خوزستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عساكره

عساكره

زبان وادبيات عربي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز- / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
كلانى

كلانى

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فيصلى زاده

فيصلى زاده

زمين شناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
قنواتى محمدامين

قنواتى محمدامين

مهندسي شيمي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
قنواتى

قنواتى

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
جبارسعدونى

جبارسعدونى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
توكل محمدحسين

توكل محمدحسين

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
ساجد

ساجد

جغرافيا|دانشگاه لرستان -خرم اباد / نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
صالحى

صالحى

هنرهاي صناعي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

هنر
عتيقى مهرنوش

عتيقى مهرنوش

طراحي پارچه|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

هنر
6/9/2023 6:15:45 PM
Menu